Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Формування правосвідомості в умовах побудови правової держави в Україні

Формування правосвідомості в умовах побудови правової держави в Україні

Назва:
Формування правосвідомості в умовах побудови правової держави в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
42,85 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Формування правосвідомості в умовах побудови правової держави в Україні


Зміст


Вступ
Тема даної дипломної роботи – „Формування правосвідомості в умовах побудови правової держави в Україні”.
Мета написання роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з поняттям та сутністю правосвідомості, її значенням в умовах розбудови правової держави в Україні.
Основними завданнями при написанні роботи стали:
підбір та аналіз нормативних та наукових джерел, присвячених проблемам формування правосвідомості;
узагальнення отриманих даних;
оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної дипломної роботи.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що досвід історії та проблеми розвитку України як самостійної держави свідчать про те, що демократію не можна встановити декретним порядком, що, здійснюючи суспільну модернізацію, поряд з реформуванням державно-адміністративного апарату, оновленням законодавчої бази потрібно домагатися відповідних змін правової та політичної свідомості громадян, вкорінення у ній відповідного смислу свободи, права та обов'язку, поширення конституційної освіченості, набуття людьми навичок у правовий спосіб задовольняти свої законні інтереси. Неодмінною передумовою і водночас чинником прогресивних суспільних перетворень є зміни у способі політичного мислення людей. Будівництво правової демократичної держави, забезпечення конституційного порядку, стабільності й безпеки, встановлення демократичного, правового ладу, розвиток громадянського суспільства в Україні - усе це має супроводжуватися формуванням відповідного стану правової свідомості, громадянської культури.
Непристосованість людей до життя в демократичних умовах, нездатність відчувати себе самодостатніми суб'єктами демократичного суспільства, визначальними чинниками свого власного життя, а не лише гвинтиками у державному чи партійному агрегаті - ось суттєвий недолік і перешкода демократичного поступу.
Структура роботи розроблена з урахуванням стандартних вимог до дипломних робіт і містить наступні структурні елементи:
Вступ
Основна частина, яка містить 3 розділи.
Висновки
Список використаних джерел.
В роботі розкриті наступні питання:
структура, функції правосвідомості;
роль правової культури в правовій державі;
шляхи подолання правового нігілізму в Україні;
тощо.
Питання сутності правосвідомості та її значення у розбудові правової демократичної держави висвітлено, як в роботах вітчизняних вчених-правознавців, так і зарубіжних. При написанні дипломної роботи автором були використані: Конституція України та інші нормативні акти, підручники, монографії, періодичні та наукові видання, аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів з правознавства, правової психології, філософії права тощо.


1. Структура, функції правосвідомості
1.1 Поняття, сутність та структура правосвідомості
Побудова демократичної, соціальної, правової держави і відповідного громадянського суспільства неможлива без під-вищення рівня правової свідомості та правової культури всього населення країни. В умовах економічної нестабільності, соці-альної невлаштованості населення, росту злочинності та криміналізації суспільства певного значення набуває робота з підвищення рівня правосвідомості та правової культури на-селення України. З цих позицій теоретичний розгляд і ос-мислення понять, структури і видів правосвідомості та пра-вової культури, форм і методів формування у кожної людини цих правових якостей слід вважати дуже актуальною проб-лемою.[24, c.119]
Правосвідомість розглядають як вид (форму) сус-пільної свідомості, що криє в собі сукупність поглядів, почуттів, емоцій, ідей, теорій і компетенції, а також уявлень і настанов, які характеризують ставлення людини, суспільних груп і суспільства в цілому до чинно-го чи бажаного права, форм і методів правового регулю-вання.
Характерні ознаки правосвідомості:
правосвідомість е однією з форм суспільної свідомості та вкупі з політичною, моральною, філософською, іншими формами свідомості відображає суспільне буття;
правосвідомість містить поняття, уявлення, судження, почуття, емоції, концепції, теорії, програми;
правосвідомість обумовлена соціально-економічним устроєм конкретного суспільства, рівнем розвитку його за-гальної культури;
ідеологічні елементи правосвідомості виступають голов-ними елементами правової культури та правового виховання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Дипломна робота на тему: Формування правосвідомості в умовах побудови правової держави в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок