Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Суб'єкти господарювання: поняття, види та правовий статус

Суб'єкти господарювання: поняття, види та правовий статус

Назва:
Суб'єкти господарювання: поняття, види та правовий статус
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
80,82 KB
Завантажень:
666
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 
Дипломна робота
на тему: " Суб'єкти господарювання: поняття, види та правовий статус "


ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………….…3
РОЗДІЛ І
ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В УКРАЇНІ……………………………………………………………………..…7
1.1. Свобода підприємництва: порівняльний аналіз національного та зарубіжного законодавства…………………………………………...…………..7
1.2. Поняття, ознаки та види суб'єктів господарювання у сучасному господарському праві України………………………………………………….15
РОЗДІЛ ІІ
ОСНОВИ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ………………………………………………………...26
2.1.Підприємство як різновид господарської організації: поняття, правове положення та види……………………………………………………………….26
2.2. Правовий статус господарських товариств………………………………..70
2.3. Правове становище індивідуальних підприємців та інших суб'єктів господарювання……………………………………………………………….…85
РОЗДІЛ ІІІ
АДАПТАЦІЯ НОРМ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ДО МІЖНАРОДНИХ НОРМ ЩОДО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ………………………………………………………………....96
3.1. Гармонізація законодавства України про повні товариства й об'єднання підприємств із законодавством ЄС………………………………………….…96
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………...107
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ………………………………...110


ВСТУП
Актуальність дослідження. З розвитком в Україні засад ринкової економіки переосмислюється надзвичайно багато явищ, що існували за часів плано-вої та розподільчої економіки часів минулої епохи. Безперечно, до них нале-жить і створення суб'єктів господарювання та їх об'єднань, які виконували роль проміжної ланки управління між підприємствами та структурними підрозділами органів державної влади з певних галузей народного господарства.
В країнах з ринковою економікою госпо-дарські об'єднання виникають з метою об'єднан-ня організаційних та майнових зусиль суб'єктів підприємництва для забезпечення (підвищення) ефективності їх діяльності. Вони створюються у результаті як поглинань, так і договірних форм з метою розширення інвестиційних можливостей юридичних осіб, які входять до господарського об'єднання, спрощення розрахунків між ними, диверсифікацій виробництва. Найважливіший прин-цип при створенні господарських об'єднань - до-сягнення максимальної ефективності виробництва (зниження витрат, підвищення обсягів випуску продукції, максимізація прибутку).
У сучасних умовах в Україні з метою об'єд-нання капіталів, ресурсів, підвищення ефектив-ності виробництв, збереження цілісності вироб-ничих комплексів створюється велика кількість господарських організацій. Консолідація в будь-яких її формах викликає великий інтерес з боку сучасних суб'єктів господарювання, оскільки пе-реваги створення господарських об'єднань є оче-видними; це, зокрема, об'єднання технічного до-свіду, економія у виробництві, ефективність в управлінні. Світовий досвід свідчить, що ефек-тивна господарська діяльність малих підпри-ємств можлива за умови об'єднання зусиль і встановлення міцних економічних зв'язків з більш великими господарюючими суб'єктами.
У цих умовах особливої актуальності набу-ває наукове обгрунтування юридичних ме-ханізмів створення і функціонування госпо-дарських організацій (об'єднань) в Україні. Їх існування в сучасних умовах породжене об'єктивними процесами консолідації і концентрації виробництва, що відбувається в економіці України. Проте правове регулювання організації та діяльності різних видів суб'єктів господарювання в тому числі і їх об'єднань у різних сферах та галузях господарювання залишається не адекватним історичним та економічним умовам, в яких ці суб'єкти працюють. Не подолані суперечності в законодавстві про види господарських об'єднань, зокрема. На часі є проведення аналізу норми гла-ви 12 розділу II Господарського кодексу України, які регулюють порядок створення та організації діяльності суб'єктів господарських відносин та їх об'єднань з тим, щоб використати результати дослі-дження для подальшого вдосконалення правового регулювання зазначеного інституту.
Правовим проблемам, пов'язаним з ви-значенням правового становища суб'єктів господарювання та їх об'єднань, при-діляли увагу вчені-правознавці різних часів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 Дипломна робота на тему: Суб'єкти господарювання: поняття, види та правовий статус

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок