Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин

Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин

Назва:
Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
72,75 KB
Завантажень:
570
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
Дипломна робота
на тему: «Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин»


Зміст


Вступ
Актуальність теми дослідження. Однією з головних причин виникнення складностей на шляху економічних реформ в Україні є недосконалість законодавства, яке регулює хід цих реформ. В першу чергу це стосується господарського права, яке завжди було і залишається найважливішою галуззю права, що безпосередньо впливає на економічні відносини. І хоч за останні роки багато його норм було вдосконалено, не менш значну кількість кардинальних змін ще належить здійснити. В цих умовах основним завданням українського законодавця було прийняття нового Господарського кодексу і створення на його основі господарського законодавства, яке б максимально відповідало вимогам ринкової економіки.
Актуальність дослідження господарсько-правової відповідальності зумовлена широким застосуванням даного інституту в сучасному господарському обороті, новими підходами до його законодавчого регулювання. Актуальність теми продиктована також сучасними умовами і тенденціями розвитку життя суспільства, процесами його лібералізації і демократизації, що в свою чергу приводить до фундаментальних перетворень в економічній системі держави – переході її від командно-адміністративної до ринкової економіки, активізації підприємництва. З метою задоволення своїх матеріальних потреб та інтересів, громадяни і юридичні особи вступають між собою в різноманітні відносини. Значення господарсько-правових договорів при цьому неможливо переоцінити. Договори служать одними з найбільш розповсюджених підстав виникнення як майнових, так і немайнових господарсько-правових відносин. Проте через нестабільність економіки, форс-мажорні обставини, неналежну поведінку учасників господарсько-правових відносин та з інших причин договори завчасно припиняють свою дію.
Детальне регламентування законодавством питань господарсько-правової відповідальності дозволяє учасникам господарського обігу захистити свої інтереси та вжити заходів для відшкодування збитків, завданих припиненням договору.
Правовідносини, які регулюються зобов'язальним правом, обумовлюють процес переміщення матеріальних благ від однієї особі до другої, тобто господарський оборот цих благ. Нормальний розвиток господарського обороту характеризується належним виконанням його учасниками зобов'язань. У разі порушення зобов'язання (невиконан-ня або неналежного його виконання) до правопорушника застосову-ється господарсько-правова відповідальність.
Відповідальність — це одне із головних понять як юридичної науки в цілому, так і окремих її галузей. Господарсько-правова відпові-дальність є одним із галузевих видів юридичної відповідальності, яка, в свою чергу, становить собою різновид соціальної ретроспек-тивної відповідальності. Ретроспективність господарсько-правової від-повідальності полягає у тому, що вона виникає внаслідок господарського правопорушення.
Таким чином, відповідаль-ність встановлює межі дозволеної та необхідної поведінки суб'єктів господарських правовідносин, відображує регулятивну функцію права.
Об'єктом дослідження в даній роботі є суспільні відносини, які визначають сутність, зміст і особливості кожного з випадків застосування господарсько-правової відповідальності, їх юридичну природу і різновиди.
Предметом дослідження є правові норми правових актів, які регулюють відносини, що виникають при господарсько-правовій відповідальності за невиконання чи неналежне виконання договірних зобов’язань, теоретичних розробок, судової практики, виявлення прогалин в законодавстві і розробка рекомендацій з вдосконалення діючого законодавства і практики його застосування.
Щодо теоретичних розробок, то слід зазначити, що регулювання питання господарсько-правової відповідальності в чинному законодавстві залишає бажати кращого, проте правова доктрина і практика, заповнюючи прогалини в законодавстві, як завжди приходить йому на допомогу. Тому автору видається абсолютно справедливим досліджувати й думки окремих вчених-цивілістів та практиків, що не співпадають із законодавчим регулюванням даних питань, оскільки лише постійна робота теоретиків і практиків дасть нам змогу мати детально розроблений та досліджений інститут господарсько-правової відповідальності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 Дипломна робота на тему: Господарсько-правова відповідальність учасників господарських відносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок