Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Кримінальна відповідальність за хуліганство

Кримінальна відповідальність за хуліганство

Назва:
Кримінальна відповідальність за хуліганство
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
46,82 KB
Завантажень:
426
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
Кримінальна відповідальність за хуліганство


Зміст


Вступ
Тема даної дипломної роботи – „Кримінальна відповідальність за хуліганство”.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями кваліфікації, визнання та відповідальності за хуліганство. Дана робота також має на меті допомогти набути основ фундаментальних знань, що стануть підґрунтям у вивченні даного питання, у правильному розумінні приписів чинного законодавства та правової практики.
Основними завданнями при написанні роботи стали:
підбір та аналіз нормативних та наукових джерел, присвячених проблемам кваліфікації злочинів проти громадського порядку;
узагальнення отриманих даних;
оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної дипломної роботи.
Актуальність обраної теми дипломної роботи полягає в тому, що хуліганство — один з небезпечних і ду-же поширених злочинів проти громадського порядку і у зв'язку з цим особливого практичного значення на-буває більш чітке і конкретне визначення хуліганства як кримінально-караного діяння, передбаченого ст. 296 КК, шляхом розкриття якомога більшої кількості його специ-фічних ознак та призначення покарання за цей злочин. Хуліганство як злочин дійсно грубо порушує громад-ський порядок, і в ньому проявляється відверта зневага до суспільства.
Предметом дослідження в курсовій роботі виступають злочини проти життя і здоров’я особи, а об’єктом дослідження є саме умисне вбивство при обтяжуючих обставинах.
Структура роботи розроблена з урахуванням стандартних вимог до курсових робіт і містить наступні структурні елементи:
Вступ
Основна частина, яка містить 3 розділи.
Висновки
Список використаних джерел.
В роботі розкриті наступні питання: поняття та сутність хуліганства; проблеми кваліфікації хуліганства; особливості кримінальної відповідальності за хуліганство тощо.
При написанні курсової роботи автором були використані: Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінально-процесуальний кодекс України, інші закони та нормативні акти, підручники, монографії, періодичні видання, аналітичні статті вітчизняних і зарубіжних авторів з кримінального права тощо. Особливу увагу автор приділив аналізу Науково-практичного коментаря до Кримінального кодексу України Мельника, Яценка, Потебенька, Матишевського та інших, а також Науково-практичному коментарю С. Яценка.


1. Основні поняття: кримінальна відповідальність, хуліганство
1.1 Поняття, сутність та підстави для кримінальної відповідальності
У кримінальному законі поняття "кримінальна відповідальність" не розкривається, хоча і вживаєть-ся досить широко. Тільки в Загальній частині КК ці слова вжито в назвах двадцяти статей.
У теорії кримінального права це поняття трактуєть-ся по-різному. У загальному вигляді позиції криміна-лістів щодо змісту кримінальної відповідальності можна представити так:
а) як обов'язок особи не вчиняти злочинів;
б) як обов'язок особи відповідати згідно за-кону за вчинений злочин;
в) як реальний процес такої відповідальності. Існують й інші точки зору щодо по-няття кримінальної відповідальності, в яких певним чином поєднуються наведені вище позиції.
Видається, що кожна з окреслених точок зору так чи інакше відображає зміст кримінальної відповіда-льності. У той же час таке відображення не є по-вним.
Етимологічне розуміння терміну "відповіда-льність" означає покладений на когось обов'язок відповідати за вчинки, бути відповідальним за щось. Тобто кримінальна відповідальність, як різновид юридичної відповідальності, означає, що особа має бути відповідальною за свою поведінку, яка зумов-лена вимогами кримінального закону.
Отже, кримі-нально-правові норми зобов'язують особу вести себе певним чином. Інакше кажучи, кримінальна відповідальність - це обов'язок особи, покладений на неї кримінальним законом, не вчиняти злочинів.[19,c. 71]
Така позиція повною мірою узгоджується з філо-софсько-соціологічним розумінням поняття відпові-дальності як такого, що відображає об'єктивний, історично конкретний характер взаємовідносин між особою, колективом, державою з точки зору усвідо-мленого здійснення взаємних вимог, що пред'явля-ються до них.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Дипломна робота на тему: Кримінальна відповідальність за хуліганство

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок