Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Кредитні договори

Кредитні договори

Назва:
Кредитні договори
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
54,32 KB
Завантажень:
317
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 
ТЕМА : “Кредитні договори”
Дипломний проект
ЗМІСТ
Вступ2-4
Розділ 1
Юридична природа походження кредитного договору
Поява поняття кредитного договору 5-9
Кредитна операцiя як екнономiчне вiдношення 9-11
Строк кредитного договора 11-13
Форми надання кредиту 13-15
Контроль банку i забезпечення кредиту 15-19
Розділ 2
Поняття кредитного договору
2.1. Визначення кредитного договору 20-34
2.2. Предмет кредитного договору 34-35
2.3. Сторони кредитного договора 35-38
2.4. Права та обов'язки сторiн за кредитним договором 38-42
Розділ 3
Методи забезпечення виконання зобов'язань по кредитному договору
3.1. Застава. Її види i порядок оформлення 43-55
3.2. Виконання кредитної угоди, забезпеченної поручительством ….55-59
3.3. Банкiвська гарантiя як спосiб цивiльно-правової забезпеченності кредитних договорiв 59-62
Розділ 4
Розгляд судових спорiв при участi суб'єктiв кредитних вiдносин
4.1. Судові спори і їх розв’язання 63-67
Висновки 68
Список використаних джерел і літератури
Вступ.
Переважаюча до недавнього часу державна форма власностi передбачала в основному централiзоване бюджетне фiнансування пiдприємств. Iснуюча ранiш система, при якiй бюджетнi кошти видiлялися в рамках державного планування розвитку економiки, не враховувала чiткого законодавчого регулювання фiнансово-кредитних питань.
З розвитком у нашiй країнi ринкових вiдносин, появою пiдприємств рiзної форми власностi (як приватної, так i державної, комунальної) особливого значення набуває проблема чiткого правового врегулювання фiнансово-кредитних вiдносин суб'єктiв пiдприємництва.11 Сугоняко О. Реформування банківської системи як державна проблема. // Вісник НБУ, №1, 1997, с.18.
У пiдприємств всiх форм власностi все частiше виникає потреба залучення позичкових коштiв для здiснення своєї дiяльностi i отримання прибутку. Саме тому я вибрав цю актуальну тему для дипломної роботи.
Дослiдження, проведенi в процесi пiдготовки матерiалiв для дипломної роботи, дозволили розробити окремi аспекти складного комплексу проблем, пов'язаних з кредитними вiдносинами, якi виникають в галузi функцiонування кредитних установ (перш за все банкiв). В дипломнiй роботi зiбраний матерiал, який мiстить висновки, якi можуть мати певне значення та користь для практичної роботи комерцiйних банкiв та iнших кредитних органiзацiй, що займаються кредитуванням юридичних та фiзичних осiб, що є головним джерелом прибутку.
Як вiдомо, банк здiйснює активнi i пасивнi операцiї з грошовими коштами. Кредитування, тобто розмiщення залучених у населення коштiв є найбiльш значущим показником в дiяльностi банкiв. Ось чому процедура кредитування клiєнтiв є однiєю з головних в дiяльностi комерцiйних банкiв. На практицi багато комерцiйних банкiв застосовують встановленi ними правила видачi кредитних коштiв юридичним i фiзичним особам. Особливу увагу в зв'язку з цим з правової точки зору набуває питання кредитування органiв державної влади (в даному випадку, як правило, використовуються нормативнi матерiали Нацбанку України).
Разом з цим, в процесi дiяльностi комерцiйних банкiв в галузi кредитування дуже часто грошовi кошти, якi банк розташовує не повертаються за рiзних причин. Це призводить в свою чергу до послаблення економiчної стабiльностi банку i втратi довiри з боку клiєнтiв. Саме тому питання, що стосуються юридичного забезпечення кредитних угод банку (включаючи кредитний договiр, договiр застави, доручення тощо) набувають неабиякого значення.
Дипломна робота складається з вступу, чотирьох розділів, додатку та висновків і викладена в певнiй послiдовностi.
У першому розділі дипломної роботи вказується на юридичну природу походження кредитного договору. Розглядяються думки різних науковців щодо визначення кредитних відносин. Даються основні характеристики кредитних відносин.
У другому роздiлi дипломної роботи дається характеристика кредитного договору, його специфiка i порядок укладання. При цьому особлива увага придiляється юридичним аспектам, таким, як вiдповiднiсть положень договору нормам закону, права та обов'язки сторiн за договором, умови виникнення та види вiдповiдальностi сторiн по договору.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33 Дипломна робота на тему: Кредитні договори

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок