Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Правове регулювання охорони і раціонального використання земель

Правове регулювання охорони і раціонального використання земель

Назва:
Правове регулювання охорони і раціонального використання земель
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
55,06 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
ДИПЛОМНА РОБОТА
на тему:
Правове регулювання охорони і раціонального використання земель


ЗМІСТ
Вступ................................................................................................................................3
Розділ 1: Поняття і зміст правової охорони і раціонального використання земель…………………….7
1.1 Земля як об’єкт правового регулювання.................................................7
1.2 Поняття, завдання та зміст охорони і раціонального використання земель..............................................................................13
1.3 Організаційно-правові заходи охорони земель.....................................21
Розділ 2: Функції державного управління в галузі охорони

і раціонального використання земель………………….29
2.1 Загальна характеристика управління в сфері охорони і раціонального використання земель....................................................29
2.2 Порядок ведення державного земельного кадастру.............................32
2.3 Контроль за охороною і використанням земель...................................35
Розділ 3: Особливості юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства..........................41
Розділ 4: ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ТА ЗАХОДІВ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.................................54
Висновки.......................................................................................................................66
Список використаної літератури….........................................................................70


Вступ
Актуальність теми. В системі екологічної безпеки суверенної незалежної України охорона, зберігання та використання земельних ресурсів на ос-нові нормативно-правових актів є важливим елементом національної безпеки. В цьому аспекті ефективне використання земельних, водних і виробничих ресурсів в України є завданням держав-ного значення.
Показники валової продукції зернових, одержаної в 2001—2002 рр., свідчать про те, що Україна в умовах ринкових відносин і приватної власності на землю і майно має всі можливості забезпечити населення ви-сокоякісними вітчизняними продуктами харчування в достатній кількості і бути в лідерах експорту не тільки зернових, а й інших видів сільсько-господарської продукції, включаючи і про-дукцію тваринництва. Ця перспектива дер-жави, що базується на значних земельних, водних, меліоративних та матеріально-тех-нічних ресурсах, є визначальним показни-ком ефективної підтримки вітчизняного товаровиробника.
Наша держава має могутній природно-ресурсний потенціал. Зе-мельний фонд України становить 5,7 % території Європи. При цьому на загальноєвропейському фоні його вирізняє висока питома вага сіль-ськогосподарських угідь, особливо ріллі, що пов’язано з високою при-родною якістю українських земель, великою питомою вагою в їх складі чорноземів. Так, сільськогосподарські угіддя України складають 18,9 % загальноєвропейських, а рілля — відповідно 26,9 %. Відносно території нашої країни сільськогосподарські угіддя займають 41,84 млн. га, або 69,3 % території, в тому числі 33,19 млн. га ріллі (55 %), 7,63 млн. га при-родних кормових угідь — сіножатей і пасовищ (12,6 %). В розрахунку на одного мешканця припадає 0,82 га сільськогосподарських угідь, у тому числі 0,65 га ріллі, тоді як у середньому по Європі ці показники станов-лять відповідно 0,44 і 0,25 га [32, с. 197-199].
Водночас, розораність українських земель є найви-щою в світі. Вона досягла 72 % в середньому по Україні, в ряді регіонів перевищуючи 88%. До обробітку залучені малопродуктивні угіддя, включаючи прируслові луки і пасовища та схилові землі.
Розвиток різних форм власності та господарювання на землі без су-ворого і надійного державного екологічного та митного контролю за ввезенням небезпечних відходів, брак відповідної законодавчої бази призвели до споживацького ставлення до землі. Ситуацію ускладнює використання у вели-кій кількості мінеральних добрив, пестицидів та інших хімічних препа-ратів разом з промисловим і радіаційним забрудненням, що, в свою чергу, може ще біль-ше ускладнити екологічну ситуацію в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Дипломна робота на тему: Правове регулювання охорони і раціонального використання земель

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок