Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Свідок у кримінальному процесі

Свідок у кримінальному процесі

Назва:
Свідок у кримінальному процесі
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
94,08 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 
Проголошення і всенародне підтвердження незалеж-ності України породили необхідність докорінних змін у всіх сферах суспільного життя. Перед творчими силами республіки постало завдання розвитку Української Дер-жави, зміцнення її правової системи і правопорядку. Гласність і демократія стають неодмінною умовою діяльності правоохоронних органів, вимагаючи її переос-мислення. До числа невідкладних завдань, що вирішують-ся державою на сучасному етапі, відноситься удоскона-лення роботи правоохоронних органів по забезпеченню прав і свобод громадян, їх честі, гідності, швидкого і по-вного розкриття злочинів.
Важлива роль у досягненні цих завдань відводиться юридичній науці, покликаній глибоко дослідити акту-альні проблеми, що є найбільш значимими для теорії і практики кримінального судочинства. Одну із таких проблем складають питання правового статусу свідка, використання його показань як джерела доказів при роз-критті і розслідуванні злочинів.
Свідоцькі показання є досить поширеним джерелом доказової інформації, рідко яка кримінальна справа обхо-диться без них. Однак у судовій і слідчій практиці існує думка, що свідок лише зобов 'язаний з 'явитися за викли-ком, дати правдиві показання, а в разі відмови від дачі показань чи дачі завідомо неправдивих показань нести кримінальну відповідальність. Таке ставлення нерідко викликає протидію певної частини свідків, які почина-ють ухилятись від виконання своїх громадянських обоє 'язків.
Права та обов'язки суб'єктів кримінально-процесу-альної діяльності, в тому числі й свідків, повинні чітко регламентуватися законом і бути в такому співвідно-шенні, яке б дозволяло їм активно відстоювати свої права і здійснювати функції без заподіяння шкоди особи-стим правам інших осіб та інтересам держави.
У той же час, як справедливо вказується в проце-суальній літературі, ті права, що їх мають свідки, не дозволяють їм реально захищати свої інтереси під час провадження попереднього розслідування чи судового роз-гляду. Недостатня відрегульованість процесуального становища свідка зачіпає інтереси багатьох громадян, які надають допомогу правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю. Вирішення цієї проблеми вба-чається в розширенні прав свідка, наданні йому додат-кових гарантій, які б забезпечували охорону його мораль-них та майнових інтересів.
Слід зазначити, що останнім часом у структурі злочинності домінують кримінальні прояви, які характе-ризуються агресивністю, жорстокістю та професійною спрямованістю. В судах нерідко виникає потреба оголо-шення показань свідків, які вони давали на попередньому слідстві, з тієї причини, що ці показання відрізняються від показань у судовому засіданні. Очні ставки між свідками часто викривають їх в неправдивості показань. У слідчих підрозділах республіки збільшується масив кримінальних справ, слідство в яких зупинене на підставі пункту 3 статті 206 КПК України, тобто у зв 'язку з невстановленням особи, яка скоїла злочин. Час-тина цих справ не доводиться до судового розгляду саме через дачу свідками неправдивих показань на попереднь-ому слідстві. Однією з гарантій одержання достовірних свідоцьких показань є наявність кримінальної відповідальності свідка за відмову від дачі показань і дачу завідомо неправдивих показань. Проте процедура реалізації відповідальності свідка за невиконання своїх громадянських і правових обов'язків розроблена недо-статньо повно і точно, а в ряді позицій — надмірно
складна. Це в багатьох випадках призводить до того, що вона взагалі не застосовується. Безкарність стосов-но неправдивих показань та відмови від дачі показань свідка негативно впливає на громадян, які залучаються в цій якості до кримінального процесу, нерідко зводить нанівець зусилля слідства, шкодить правосуддю. Разом із факторами, спрямованими на правове забезпечення до-стовірності свідоцьких показань через застосування санкцій до свідків, не менш важливим є знаходження й інших шляхів стимулювання участі громадян у криміна-льному судочинстві як свідків. Недооцінка ролі свідків, яким доводиться давати показання, незважаючи на шантаж, погрози, небезпеку насилля з боку злочинців, згубно впливає на здійснення правосуддя.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56 Дипломна робота на тему: Свідок у кримінальному процесі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок