Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Правове регулювання транспортних господарських договорів

Правове регулювання транспортних господарських договорів

Назва:
Правове регулювання транспортних господарських договорів
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
61,99 KB
Завантажень:
328
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
Дипломна робота
на тему: "Правове регулювання транспортних господарських договорів "


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………….3
РОЗДІЛ 1. ЕВОЛЮЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ В УКРАЇНІ………………………………………………….…..7
1.1. Історія виникнення та встановлення транспортних господарських договорів …………………………………………………………………………….7
1.2. Загальна характеристика транспортного права та системи транспортних договорів в Україні…………………………………………………………………14
РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ……………………………………..31
2.1. Правове регулювання договорів перевезення вантажів різними видами транспорту ………………………………………………………....31
2.2. Договір про перевезення пасажира та багажу……………………….44
2.3. Правова регламентація договору транспортного експедирування.48
2.4. Договори про експлуатацію під'їзних колій, передачу та збирання вагонів. Вузлові угоди……………………………………………………57
2.5. Межі відповідальності сторін за невиконання чи неналежне виконання обов'язків за транспортними договорами ……………………60
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ДОГОВОРІВ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇХ РОЗ’ЯСНЕННЯ…………………………….73
3.1. Окремі актуальні питання транспортного за-конодавства та шляхи їх вдосконалення………………………………………………..73
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..83
СПИСОК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ……………………………..87


ВСТУП
Актуальність теми дослідження. В умовах економічних перетворень, що відбулися останнім часом, питання правового регулювання транспортної діяльності набуває все більшої актуальності. Адже, транспорт – одна з найважливіших галузей національної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною умовою стабілізації економіки. розвитку зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях та інших транспортних послугах.
На сьогоднішній день не існує жодної сфери суспільного життя, яка б так чи інакше не була пов'язана з процесом перевезення. До цього процесу пря-мо чи опосередковано залучаються відповідні засоби, методи, форми, принципи та правила поведінки, які регламентують ці суспільні відносини. Для того щоб набути визначеного змісту, ці відносини необхідно врегулювати. Одним із основних напрямів врегулювання суспільних відносин, пов'язаних із перевезенням, є вплив на них норм права.
Транспортно-дорожній комплекс Украї-ни являє собою систему транспортних кому-нікацій, яка об'єднує всі сучасні види транс-порту. За розміщенням та структурою ці ко-мунікації в цілому відповідають внутрішнім і зовнішнім транспортно-економічним зв'яз-кам країни, але потребують істотного вдос-коналення та модернізації для підвищення якості транспортних послуг, особливо у між-народному сполученні. Економічна криза в Україні спричинила значне загострення си-туації на транспорті. У зв'язку із зносом ма-теріально-технічної бази зросла потреба у реконструкції, ремонті та технологічному оновленні транспортного комплексу. Потре-бує вирішення питання щодо технічних ін-новацій і модернізації, джерел фінансуван-ня, використання всіх можливостей транс-портно-дорожнього комплексу у зв'язку з розвитком експорту транспортних послуг. Недосконалим є правове забезпечення діяль-ності транспорту.
В умовах докорінного реформування еко-номіки України необхідна виважена держав-на транспортна політика, яка враховувала б особливості галузі та її роль у процесах еко-номічних і соціальних перетворень. Завдан-ня та положення щодо їх реалізації стосовно реформування транспортного сектору еко-номіки України визначено у різних нормативних документах. Одним з основ-них напрямів реформування цієї сфери є удосконалення державного регулю-вання роботи транспорту, яке має здійснюва-тися шляхом розроблення нових і перегляду чинних нормативно-правових актів, що пе-редбачають однакові підходи до регулюван-ня відносин стосовно функціонування су-б'єктів господарювання різних форм власно-сті і встановлюють правові, економічні та організаційні основи діяльності транспорт-них підприємств, особливості їх взаємовід-носин з користувачами транспортних по-слуг, з органами виконавчої влади та органа-ми місцевого самоврядування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 Дипломна робота на тему: Правове регулювання транспортних господарських договорів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок