Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Корупція

Корупція

Назва:
Корупція
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
40,82 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 
Курсова робота
Корупція


ПЛАН:
Вступ.
Розділ 1. Загальна характеристика поняття корупція.
1.1 Етимологія слова «корупція».
1.2 Наукове розуміння поняття «корупція».
1.3 Нормативно-правове розуміння корупції.
Розділ 2. Корупційні злочини і корупційна злочинність.
2.1 Обгрунтованість вживання терміну «корупційний злочин».
2.2 Підстави віднесення злочинів до категорії корупційних.
2.3 Види корупційних злочинів.
Розділ 3. Механізм корупційних відносин.
3.1 Визначення механізму корупційних відносин у науковій літературі.
3.2 Варіанти корумпованої поведінки.
3.3 Схеми корупційної поведінки.
Розділ 4. Стан, структура та тенденції розвитку корупції в Україні.
4.1 Хабарництво (ст. ст. 168 - 170 ККУ).
4.2 Результати застосування Закону України «Про боротьбу з корупцією».
Висновок.
Список використаної літератури.
ВСТУП
Корупція є однією з найактуальніших соціальних проблем сучасності. Деякі дослідники взагалі вважають, що корупція стала основною політичною проблемою кінця XX століття. За будь-яких підходів та оцінок однозначно одне - корупція є проблемою, розв’язання якої для багатьох країн є надзвичай-но актуальною справою. Це повною мірою стосується Украї-ни, високий рівень корумпованості якої визнано її політичним керівництвом, законодавчим ор-ганом, вітчизняними та зару-біжними аналітиками, відповідними міжнародними інститу-ціями.
Корупція в сучасних умовах стала чинником, який реально загрожує національній безпеці і конституційному ладу Украї-ни. Це явище негативно впливає на різні сторони суспільного життя: економіку, політику, управління, соціальну і правову сфери, громадську свідомість, міжнародні відносини. Корум-повані відносини все більше витісняють правові, етичні від-носини між людьми, із аномалії поступово перетворюються у норму поведінки.
В останні роки в Україні у сфері протидії корупції зробле-но досить багато - прийнято спеціальний антикорупційний закон та низку інших законодавчих актів антикорупційного спрямування, схвалено Концепцію боротьби з коруп-цією, роз-роблено спеціальну антикорупційну програму, на політичному рівні проголошено курс на посилення протидії цьому злу, за-проваджено система-тичне проведення на найвищому рівні організаційних заходів за участю керівників правоохоронних та інших державних органів, присвячених питанням протидії корупції тощо.
Однак, ці та інші, здійснювані в державі та суспільстві, за-ходи не привели до відчутних позитивних результатів у справі протидії корупції. Причин тому багато - як об’єктивних, так і суб’єктивних. Одна з них полягає у тому, що протягом існу-вання України як незалежної держави антикорупційні процеси не мали належного наукового забезпечення. Власне, на сьогодні проблему протидії корупції визначають три аспекти, співісну-вання яких є досить парадоксальним фактом: по-перше, вона є надзвичайно актуальною для соціального життя загалом і для юридичної науки і практики зокрема, що визнається і підкрес-люється усіма; по-друге, про неї надзвичайно багато говорять політики, журналісти, інші категорії громадян; по-третє, при цьому вона характеризується низьким рівнем наукового до-слідження.
Констатація низького рівня дослідження не говорить про відсутність будь-яких наукових досліджень проблеми протидії корупції. Вони є, але їх рівень не відповідає потребам антикорупційної діяльності, яка є комплексом правових, адміністра-тивних, виховних та інших заходів, що здійснюються з метою забезпечення законності діяльності органів державної влади, профе-сійного і чесного виконання службовцями своїх повно-важень, недопущення встановлення корумпованих зв’язків, виявлення фактів корупційних діянь, притягнення до відпові-дальності винних осіб, мінімізації наслідків такого роду діянь, усунення причин та умов, які сприяють корупційним право-порушенням.
При цьому не дослідженими належним чином залишається низка ключових для антикорупційної діяльності питань.
Ключовим питанням, яке не має на сьогодні чіт-кого і однозначного вирішення, є питання щодо визначення поняття корупції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 Дипломна робота на тему: Корупція

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок