Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 10

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
24].
Перелічені інститути (елементи) об'єднує те, що норми, які їх утворюють, регулюють зв'язки й відносини між державою загалом та її громадянами і відносини між державою й особами, які не є її громадянами. Однак кожний інститут (елемент) виконує спе-цифічну роль в юридичному оформленні статусу громадян у сус-пільстві й державі. Розглянемо ці інститути (елементи).
Правосуб'єктність — це визнана державою в законодавстві здатність індивідів і організацій бути суб'єктами права, учасни-ками правовідносин. Вона охоплює правоздатність і дієздатність, її зміст, що зумовлюється соціально-політичними факторами, ви-значають правові акти держави.
Правоздатність — це здатність фізичної особи бути носієм гро-мадянських прав і обов'язків, які допускаються правом певної дер-жави. Основним принципом, з якого виходить право розвинених країн, є принцип рівної громадянської правоздатності незалежно від статі, майнового стану, кольору шкіри, раси тощо. Право-здатність набувається з народженням і зникає зі смертю людини. За життя людини вона може обмежуватись судом (наприклад, за-борона здійснювати певну професійну діяльність).
У відповідності до ч.1 ст.25 Цивільного кодексу України здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність) мають усі фізичні особи. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її народження. Більше того, згідно ч.2 цієї статті у випадках, встановлених законом, охороняються інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. Така ситуація має місце, наприклад, при спадкуванні [12].
У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку. Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її смерті.
Дієздатність — це здатність громадянина своїми діями набу-вати і здійснювати громадянські права, створювати для себе гро-мадянські обов'язки й виконувати їх.
В Україні дієздатність громадянина в повному обсязі настає з повноліттям, тобто з досягненням ними віку 18 років. Громадянин не може бути обмежений у дієздатності інакше, як у випадках і порядку, встановлених законом. Неповнолітні віком від 14 до 18 ро-ків, а також малолітні віком від 6 до 14 років наділені частковою дієздатністю.
Ч.1 ст.30 Цивільного кодексу України вказує, що цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними.
Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
Обсяг цивільної дієздатності фізичної особи встановлюється цим Кодексом і може бути обмежений виключно у випадках і в порядку, встановлених законом [12].


1.3.Співвідношення міжнародно-правового інституту регулювання
прав і свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів
прав і свобод людини в Україні
Під людиною (фізичною особою) у міжнародному праві прийнято розуміти громадян даної держави, іноземців, осіб без громадянства й осіб, що мають подвійне громадянство. Всі вони разом складають населення, що мешкає на території певної держави, що підпорядковане її юрисдикції. Водночас термін «населення» у міжнародному і та українському внутрішньодер-жавному праві має неоднакове значення.
У міжнарод-ному праві під населенням розуміється сукупність фі-зичних осіб, індивідів, що населяють територію держа-ви в даний момент, тобто проживаючих на її території.
У внутрішньодержавному праві основний акцент ро-биться на юрисдикцію (здійснення владних повнова-жень) держави над цим населенням. У силу того, що на територію держави поширюється її повний і винят-ковий суверенітет, особи, які населяють її, знаходяться під повною і винятковою юрисдикцією цієї держави, котра встановлює у своєму національному праві їх від-повідний юридичний статус і правовий режим [34, с.234].

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок