Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота українською мовою: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 13

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Міжнародні органи із забезпечення і захисту прав людини (далі комітети з прав людини) створюються від-повідно до положень відповідних конвенцій. Комітети з прав людини складаються з експертів, які діють в особистій якості. У їхній склад входять громадяни дер-жав, що беруть участь у договорі, які володіють високи-ми моральними якостями і визнаною компетентністю в галузі прав людини. При цьому до складу комітету не можуть входити двоє громадян тієї самої держави. Члени комітетів обираються державами-учасницями договору (зазвичай на чотири року) на засіданні, що спеціально скликається (як правило, Генеральним сек-ретарем ООН).
У компетенцію міжнародних органів із захисту прав людини входить розгляд:
- доповідей держав-учасниць договору про зако-нодавчі, адміністративні та інші заходи, що прийма-ються ними для впровадження в життя зобов'язань, котрі містяться в договорі;
- повідомлень держав-учасниць договору про те, що інша держава-учасниця не виконує своїх зобов'я-зань за даним договором;
- індивідуальних петицій (скарг) від осіб, які стверджують, що якесь з їх прав, зафіксоване у відпо-відному договорі, було порушено, і котрі вичерпали усі внутрішньодержавні засоби правового захисту [34, с.310].
Правом на розгляд скарг індивідів наділений: Комі-тет з прав людини, Комітет з ліквідації расової дискримінації, Комітет проти катувань і деякі інші міжнародні органи.
Процедура розгляду індивідуальних петицій взагалі однакова для більшості комітетів. Отримавши пові-домлення про порушення якою-небудь державою прав індивіда, передбачених у міжнародному договорі, комі-тет повинен переконатися, що це ж питання не розгля-дається відповідно до іншої процедури міжнародного розгляду або врегулювання: особа вичерпала всі доступ-ні внутрішні засоби правового захисту (дане правило не діє, коли застосування таких засобів невиправдано затягується).
Комітет вправі визнати неприйнятним будь-яке по-відомлення, що є анонімним або несумісне з положен-нями договору. Визнавши петицію прийнятною, комі-тет повідомляє відповідній державі, що протягом пев-ного терміну подає письмові пояснення, що роз'ясню-ють це питання і будь-які прийняті ним заходи. При цьому держава й особа, що направила скаргу, знаходяться перед Комітетом у рівних умовах.
Комітет у закритому засіданні досліджує повідомлен-ня особи, пояснення держави і повідомляє свої мірку-вання обом сторонам.
Рішення комітетів за індивідуальними скаргами юри-дично необов'язкові, проте держави виконують їх доб-ровільно, відновлюють порушені права особистості і приводять своє законодавство і правозастосовчу практику у відповідність із міжнародно-правовими нормами.
Слід зазначити, що в рамках певних міжнародно-пра-вових угод засновуються універсальні і регіональні ме-ханізми контролю за дотриманням прав людини, що приводяться в дію відповідними міжнародними орга-нами й організаціями. Їх перелік є приблизно таким:
- Комітет з прав людини ООН створений на основі резо-люції Генеральної Асамблеї ООН 2200А (XXI) від 16 грудня 1966 року й у відповідності зі статтею 28 Пакту про громадянські та політичні права 1966 року і Фа-культативного протоколу до цього Пакту.
- Комітет з економічних, соціальних і культурних прав заснований відповідно до рішення Економічної і Соці-альної Ради ООН у 1985 році.
- Комітет з ліквідації расової дискримінації утворений відповідно до положень статті 8 Міжнародної конвенції про ліквідацію усіх форм ра-сової дискримінації 1966 року.
- Комітет з ліквідації дискримінації у відношенні до жінок створений на основі статті 17 Конвенції про лі-квідацію усіх форм дискримінації у відношенні до жі-нок 1979 року.
- Комітет проти катувань заснований у відповідності зі статтею 17 Конвенції проти катувань та інших жор-стоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року.
- Комітет з прав дитини заснований у відповідності зі статтею 43 Конвенції про права дитини 1989 року.
- Верховний комісар ООН з прав людини.Посада Верховного комісара з прав людини була за-тверджена відповідно до резолюції Генеральної Асамб-леї ООН 48/141 від 20 грудня 1993 року.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок