Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 2

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Об’єктом дослідження є правовий статус фізичної особи і громадянина, відносини громадянства та інші відносини, що виникають між фізичними особами та Україною як державою їх постійного чи тимчасового перебування.
Предмет дослідження – норми чинного законодавства, що встановлюють правовий статус особи і громадянина та норми, що регулюють відносини громадянства, статус інших фізичних осіб.
Теоретичною основою дипломної роботи є норми чинного законодавства України та норми міжнародного права, що містяться в ратифікованих Україною міжнародно-правових актах; праці вітчизняних вчених у галузі конституційного права - Колодія А.М., Олійника А.Ю., Погорілка В.Ф., Тація В.Я. , Тодики Ю.М.; у сфері адміністративного права України - Бояринцевої М., Волинки К.; у галузі теорії держава і права - Копєйчикова В.В., Лисенкова Є. Л. та міжнародного права - Антоновича М.М., Баймуратова М.О., Буткевича В.Г., Георгіци А.З.
Методологічна основа роботи ґрунтується на використанні таких методів, як діалектичний метод пізнання соціально-правових явищ. Із спеціальних методів дослідження в роботі застосовано логіко-семантичний метод (для визначення та поглиблення понятійного апарату “громадянин”); метод порівняння (використовувався для зіставлення статусу людини і громадянина); структурний (застосовувався для дослідження системи прав і свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади) та інші. Конкретними методами дослідження були аналіз та синтез.
Структура роботи. Дипломна робота складається із чотирьох взаємопов’-язаних розділів: «Правовий статус особи», «Адміністративно-правовий статус громадянина», «Конституційні права, свободи, обов’язки людини і громадянина в Україні», «Конституційно правовий статус іноземців в Україні».
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дипломна робота є комплексним дослідженням обраної теми. При її створенні вироблені наукові положення, конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового статусу особи, людини, громадянина, рекомендації правозастосовчим органам, що характеризуються новизною у конституційному праві України.
Практичне значення дослідження обумовлене можливістю його використання для вивчення теми «Правовий статус особи і громадянина в Україні» і подальших наукових досліджень у цій сфері.
Дипломна робота містить пропозиції до чинного законодавства, зокрема, щодо створення умов для усунення фактів подвійного громадянства, жорсткішого контролю за набуттям в припиненням громадянства України і т.і.
Аналіз проблем іституту Вона буде корисною для відповідних правозастосовчих органів і цікавою для всіх, хто вивчає вказану проблематику.
Розділ 1. Правовий статус особи
1.1.Основи правового статусу особи
Перш ніж приступити до безпосереднього вивчення статусу особи, слід наголосити, що він у значній мірі залежить від держави, де вона проживає. Тобто, статус особи визначається у його співвідношенні із статусом держави.
Перше питання, яке слід розглянути, це існуючі підходи до визначення статусу особи в державі.
У звичаєвому праві різних країн проблема правового ста-тусу людини і громадянина вирішується неоднаково. Можна виділити чотири усталені підходи, що визначають вирішення цієї проблеми.
Ліберальна концепція виходить з того, що кожна люди-на від моменту народження природою наділена невід'ємними правами. Обмеження прав людини і громадянина можливе лише у зв'язку із забезпеченням охорони суспільного ладу, правопорядку, прав і свобод громадян, запобіганням насиль-ству та ін.
У руслі цієї моделі конституційні обов'язки громадян ви-значаються в обмеженому вигляді, а то й взагалі не згаду-ються у конституції.
Колективістський підхід до вирішення проблеми прав людини надає пріоритет не особистості, а колективу (су-спільству, класам, об'єднанням). За такого підходу головни-ми є соціально-економічні права, розрізняють права грома-дян (людини) і права трудящих, у конституціях наводиться широкий перелік обов'язків громадян (у Конституції УРСР 1978 р. їх було 11) [2]
Третій підхід до правового статусу особи пов'язаний з класичним мусульманським правом.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок