Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота безкоштовно: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 34

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 

Кожна людина має сьогодні право звертатися до між-народних структур для захисту своїх прав. Для цього ство-рено відповідний інституційний механізм на універсаль-ній і регіональній основі: в рамках ООН — Верховний комісар ООН з прав людини, Комісія з прав людини, Підкомісія щодо попередження дискримінації і захисту меншин, Комісія з проблем становища жінок, Комітет з питань ліквідації расової дискримінації, Комітет з прав людини, Комітет з питань ліквідації дискримінації щодо жінок, Комітет проти катувань тощо; на регіональній основі: Суд Європейського Союзу, Європейський суд з прав людини, Міжамериканський суд з прав людини, Міжнародний трибунал з питань колишньої Югославії, Міжнародний трибунал з питань Руанди та ін. [35, с.235-236].
У статусі особи в кожному суспільстві і в кожній державі відо-бражається її гуманізм, демократизм та інші найістотніші риси. Природно, що конституції більшості країн світу, закріплюючи сус-пільний і державний лад, прагнуть якнайширше визначити основні права і свободи людини і громадянина, тобто їх статус.
Це характерно і для нової Конституції України. Правам, свобо-дам та обов'язкам людини і громадянина присвячено ІІ розділ. До того ж цей розділ є одним з найбільших, він містить 48 статей із 161 статті Конституції.
Система конституційних прав і свобод закріплена з максимальним урахуванням міжнародне-правових актів, досягнень світової і національної наукової думки і практики конституційного будівництва, а також ментальності українського народу, рівня розвитку нашого суспільства і держави [1].
Терміни "права", "свободи" і "обов'язки" вживаються досить часто в національному праві різних країн світу, в тому числі й в українському праві, їм приділяється значна увага як в Конституції України, так і в законодавчих актах майже всіх галузей законо-давства: конституційного, адміністративного, фінансового, цивіль-ного, трудового, сімейного, кримінального тоща
Що ж собою являють поняття "права", "свободи", "обов'язки", з’яких структурних елементів складаються, яку мають класифікацію, за якими видами розподіляються? У нормативних актах і літературі існує досить розмаїта характеристика і класифікація прав та де-мократичних свобод людини і громадянина. На жаль, і в теорії конституційного права немає єдиного, уніфікованого підходу до визначення цих понять та їх класифікації.
Одні автори стверджують, що основні права людини — це певні можливості людини, які необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах і які об'єктивно визначаються досяг-нутим рівнем розвитку людства (економічним, духовним, соціаль-ним) і мають бути рівними для всіх людей. При цьому права як певні можливості ототожнюються з поняттям "свободи", хоч вживання останнього терміну визнається недоцільним [46, с.35].
Інші вважають, що такі норми встановлені Законом та гаранто-вані державою і надають громадянину певні юридичні можливості для набуття матеріальних, соціальних та духовних благ. Такими благами можуть бути праця, освіта, відпочинок, матеріальне забезпечення у старості, при інвалідності тощо [48, с.78].
Треті не розрізняють окремо поняття "права людини" та "права громадянина" і визначають лише останнє, розуміючи під правами громадянина забезпечені законом та владою можливості кори-стуватися свободою вибору та дії, участі у створенні сприятливих умов життя, привласнення соціальних благ та цінностей. Найча-стіше у юридичній літературі права громадянина визначаються як міра та вид можливої поведінки, встановлені й захищені державою.
Конституційні права та свободи в Україні — це встановлені Українською державою й закріплені в її Конституції та інших законах певні можливості, які дозволяють кожному громадя-нину обирати вид своєї поведінки, користуватися економіч-ними й соціально-політичними свободами та соціальними благами як в особистих, так і в суспільних інтересах.
Права і свободи людини та громадянина, закріплені в Кон-ституції України, не є вичерпними.
Соціальне призначення основних прав і свобод громадян визначається тим, що вони втілюють ідеали демократії, гума-нізму й справедливості, служать всебічному розвиткові особи, надають громадянам широкі можливості для активної участі в управлінні справами суспільства й держави, функціонуванні всього державного й політико-правового механізму.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок