Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати безкоштовно: Правовий статус особи і громадянина в Україні

Правовий статус особи і громадянина в Україні / сторінка 35

Назва:
Правовий статус особи і громадянина в Україні
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
84,14 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Вони сприяють також підвищенню рівня загальної та правової куль-тури особи, удосконаленню демократичного способу життя [45, с.67].
Для реалізації конституційних прав, свобод і обов'язків громадян має діяти принцип їх найвищої юридичної сили. Це означає виконання обов'язків усіма суб'єктами права у сфері правотворчості та правореалізації.
Права й свободи людини та громадянина захищаються су-дом.
Права, свободи й обов'язки людини та громадянина, закріп-лені в Конституції України, їх широта, реальність, гарантованість виражають не тільки фактичний і юридичний статус особи в суспільстві, а й суть демократії, яка існує в країні, соціальні можливості, закладені в самому суспільному ладі.
Отже, основні права і свободи людини і громадянина - це закріплені в Конституції України невід'ємні права і свободи людини і громадянина, що належать їм від на-родження чи в силу наявності у них громадянства України, гарантуються Українською державою і станов-лять ядро правового статусу особи в Україні.
Ці права і свободи характеризуються специфічними рисами, а саме:
1. Вони життєво важливі та найбільшою мірою соці-ально значимі як для окремої людини, так і для суспіль-ства в цілому і для держави. Значення основних прав і свобод для людини полягає в тому, що вони виступають необхідною передумовою її участі у вирішенні питань устрою та управління суспільством, забезпечення честі та гідності людини тощо.
2. Значимість основних прав і свобод людини і громадянина обумовлена наступним:
3. Їх реалізація забезпечує демократичний, соціальний та правовий характер Української держави.
4. Вони не набуваються і не відчужуються за воле-виявленням людини і громадянина, тобто належать кож-ному від народження.
5. Вони становлять ядро правового статусу особи і покладені в основу всіх юридичних прав, встановлених іншими галузями права, які, в силу цього, мають похідне значення по відношен-ню до основних.
6. Закріплюються за кожною людиною і за кожним громадянином.
7. Мають загальний характер, тобто їх об'єм є одна-ковий для кожної людини і для кожного громадянина.
8. Основні права і свободи мають особливу юридичну форму закріплення - вони фіксуються переважно в Конституції Ук-раїни, а інші нормативні акти лише деталізують їх.
9. Специфіка механізму їх реалізації пов'язана з тим, що на відміну від інших прав і свобод, які реалізуються в конкретних правовідносинах, основні права і свободи виступають передумовою будь-яких правовідносин у конкретній сфері, постійного, невід'ємного права кожно-го учасника правовідносин.[51, с.52].
Основні права, свободи і обов'язки людини і грома-дянина становлять певну систему та класифікуються за різними підставами:
1) у залежності від суб'єкта їх поділяють на права людини і права громадянина;
2) за черговістю їх включення до конституцій та міжнародно-правових документів - на права першого, другого та третього покоління;
3) за генезою на природні (природжені) та похідні від них;
4) за видом суб'єкта на індивідуальні та колективні;
5) за ступенем їх абсолютизації на такі, що підляга-ють обмеженню і такі, що не підлягають законодавчому обмеженню;
6) за характером утворення на основні та додаткові [42, с.282].
Альтернативною є наступна класифікація прав і свобод:
- права і свободи індивіда (рівноправ'я),
- свободи груп індивідів (право об'єднань),
- свобода думки або висловлювань (свобода преси),
- реальні свободи (право на працю),
- нове покоління прав, пов'язаних з науково-технічною революцією,
- медична етика [41, с.322].
Оскільки класифікація може здійснюватися на різних підставах, в результаті одні й ті самі права та свободи одночасно належать до двох або й більше класифікаційних груп, а підстави, за якими права і свободи об'єднуються у групи, можуть бути досить розмаїтими.
І насамкінець: права й свободи людини і громадянина можуть бути згруповані за сферами життєдіяльності індивіда. Такого роду класифікація уявляється особливо важливою, бо вона показує межі охорони прав людини і громадянина у різних сферах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55 
Дипломна робота на тему: Правовий статус особи і громадянина в Україні

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок