Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> дипломна робота українською мовою: ХУЛІГАНСТВО

ХУЛІГАНСТВО / сторінка 13

Назва:
ХУЛІГАНСТВО
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
41,96 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

Отже, для того щоб правильно розрiзняти види хулiганства, розг---лянем додатковi ознаки, якi характеризують злiсне та особливо злiсне хулiганство. Так зване, просте хулiганство було розглянуто в главi I, тому перейдем до розгляду iнших видiв хулiганства.


I. ЗЛIСНЕ ХУЛIГАНСТВО
Згiдно частини 2 статтi 206 КК Украiни "злiсне хулiганство, тобто тi ж дii, що вiдзначаються за своiм змiстом вийнятковим цинiзмом чи особливою зухвалiстю, або зв"язанi з опором представнику влади чи представнику громадськостi, який виконуе обов"язки по охоронi громадського порядку, чи iншим громадянам, якi присiкають хулiганськi дii, а так само вчиненi особою, ранiше судимою за хулiганство". Як видно iз визначення, злiсне хулiганство характеризуеться тими ж дiями, якi передбаченi ч.1 ст.206 КК, а тому все, що було сказано в главi 1 повнiстю стосуеться i злiсного хулiганства. Отже, злiсне хулiганство - це умиснi дii, що грубо порушують громадський порядок i виражають явну неповагу до суспiльства, але вiдзначаються за своiм змiстом:
1.- вийнятковим цинiзмом;
2.- особливою зухвалiстю;
3.- пов"язанi з опором представнику влади, що здiйснюе обов"язки по охоронi громадського порядку, або iншим громадянам, якi присiкають хулiганськi дii;
4.- або вчиненi особою, ранiше судимою за хулiганство.Для визнання хулiганства злiсним досить встановити в дiях хулiгана хоча б одну з перерахованих в статтi 206 ч.2 КК ознак. Перелiк ознак злiсного хулiганства е вичерпним i розширеному тлумаченню не пiдлягае.
Отже, розберем по черзi всi ознаки злiсного хулiганства.
1.Хулiганство, що визначаеться вийнятковим цинiзмом.
При вирiшеннi питання про визнання хулiганських дiй вийнятково цинiчними необхiдно виходити з оцiнки конкретних обставин справи в iх сукупностi, враховуючи характер, час, мiсце та умови вчинення злочину.
Постанова Пленуму Верховного Суду Украiни вiд 28 червня 1991 року N 3 "Про судову практику в справах про хулiганство" в п.8 зазначае, "що злiсним хулiганством, яке вiдзначаеться вийнятковим цинiзмом, можуть бути визнанi хулiганськi дii, що супроводжувались демонстративною неповагою до загальноприйнятих норм моралi, наприклад, знущанням над хворими, старими особами, якi знаходяться в безпорадному станi та iнше. Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах. Бюллетень законодавства і юридичної практики України. №1 1995р. с.171. Тому, враховуючи вищевказане, можна зробити висновок, що цинiчнi дii винного свiдчать про його зневажливе ставлення до загальноприйнятих норм моралi. Бiльшiсть юристiв пiд виключним цинiзмом розумiють у вищiй ступенi нахабну, безсоромну поведiнку, що грубо ображае принципи моральностi, благопристойностi i принижуе людську гiднiсть. Наклович М.Л. Кримінільно-правова боротьба з хуліганством. Л.:Вища школа. 1974.с.6.
Яценко С.С. Ответственность за преступления против общественного порядка. К.:Вища школа. 1976. с.86.
Калмыков В.Т. Хулиганство и меры борьбы с ним. Минск. Беларусь. 1979. с.41.
Вийнятковий цинiзм може полягати у публiчному скоеннi розпуст---них дiй, непристойних жестах чи рухах тiла, в демонстративному за---доволеннi природнiх потреб чи появi оголеним на вулицях, в скверах, парках чи iнших громадських мiсцях, в опоганеннi портретiв, пам"ятникiв i т.п. Але для наявностi складу хулiганства за ознакою вийняткового цинiзму необхiдно, щоб вище-перерахованими дiями був грубо порушений громадський порядок. В iншому випадку злiсне хулiганство за оознакою вийняткового цинiзму виключаеться.
Так, вироком Ленiнського районного суду м.Чернiвцiв I. засуджено за ч.2 ст.206 та ст.17,ч.3 ст.177 КК Украiни за те, що, перебуваючи в своiй квартирi в станi алкогольного сп"янiння, вiн з хулiганських спонукань показував своiй неповнолiтнiй дочцi I.I., квартирантцi О. та ii малолiтнiй доньцi сплячу голу коханку, сам демонстративно ходив голим по квартирi, в присутностi дочки, а через три тижнi, знову ж таки у станi сп"янiння вчинив в своiй квартирi замах на згвалтування тiеi ж дочки. Касацiйною iнстанцiею вирок залишено без змiн.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Дипломна робота на тему: ХУЛІГАНСТВО

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок