Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Право -> Скачати дипломна робота: ХУЛІГАНСТВО

ХУЛІГАНСТВО / сторінка 18

Назва:
ХУЛІГАНСТВО
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
41,96 KB
Завантажень:
471
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
"


4. Хулiганство, вчинене особою, ранiше судимою за такий же
злочин.
Хулiганство визнаеться злiсним за ознакою попередньоi судимостi за просте, злiсне чи особливо злiсне хулiганство при умовi, що ця судимiсть не знята i не погашена у встановленому законом порядку.
Пiдвищена суспiльна небезпека такого злочину полягае у тому, що хулiганство вчиняеться особою, яка ранiше вже притягувалась судом за ранiше вчинене хулiганство. Тим самим ця особа показуе стiйкiсть своеi злочинноi, антигромадськоi поведiнки. I, хоча знову вчиненi хулiганськi дii за своiми об"ективними ознаками не виходять за межi основного хулiганства, але особливостi суб"екта злочину у вiдповiдностi до ч.2 ст. 206 КК Украiни надае цим дiям якiсть злочинного хулiганства, а для винного тягне бiльш тяжкi правовi наслiдки - бiльш сувору мiру покарання.
Судимiсть починаеться з моменту встьупу обвинувальноого вироку в законну силу i дiе до зняття чи погашення в установленому законом порядку.
Судимiсть за iншi бiльш тяжкi, нiж хулiганство злочини, вчиненi з хулiганських спонукань, не прирiвнюеться до судимостi за хулiганство, оскiльки в цьому випадку особа була засуджена не за хулiганство, а за бiльш тяжкий злочин. При вчиненнi цього злочину винний керувався лише хулiганськими мотивами. Тому така судимiсть не може являтись обтяжуючою ознакою злiсного хулiганства.
Повторнiсть вчинення хулiганства при вiдсутностi судимостi за цей злочин не е пiдставою для квалiфiкацii вчиненого за ч.2 ст.206 КК Украiни. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. К.1994.с.625.
Погашення судимостi означае автоматичне анулювання ii пiсля збiгу певного строку вiдбуття покарання. Тривалiсть вiдповiдних строкiв визначена в законi i залежить вiд вiдбутого строку покарання. В якостi умови погашення судимостi закон вимагае не вчинення на протязi цього строку нового злочину. За певних умов судимiсть може бути знята достроково, якщо засуджений до позбавлення волi пiсля вiдбуття ним покарання вiдмiнною поведiкою i чесним вiдношенням до працi довiв виправлення. Судимiсть може бути також знята актом амнiстii чи помилуванням.


2. ОСОБЛИВО ЗЛIСНЕ ХУЛIГАНСТВО
Вiдповiдно до ч.3 ст. 206 КК Украiни особливо злiсне хулiганство це дii, передбаченi частинами 1 або 2 цiеi статтi, якщо вони вчиненi з застосуванням чи спробою застосування вогнестрiльноi зброi, а так само предметiв, спецiально пристосованих для нанесення тiлесних ушкоджень.
Оскiльки особливо злiсне хулiганство вчиняеться з застосуванням зброi, ножiв чи спецiально пристосованих предметiв, воно являе собою найбiльшу суспiльну небезпеку.
Пiд вогнестрiльною зброею вважаються пристроi фабричного чи кустарного виробництва, призначенi для ураження цiлi з допоморгою снаряда (кулi, дробу тощо), що приводиться в рух енергiею порохових газiв. Це автомати, карабiни, малокалiбернi гвинтiвки, револьвери, пiстолети, в тому числi спортивнi, мисливськiрушницi, зокрема з гладким стволом, обрiзи, самопали тощо. Сюди не належать пневматична зброя, сигнальнi стартовi, будiвельнi пiстолети, ракетницi, а також стрiлецька зброя, що дiе на пневматичнiй, реактивнiй, газобалоннiй i пружиннiй основах i не надiлена властивiстю вогнестрiльноi. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. К.1994.с.625.
До холодноi зброi належать знаряддя та пристроi, якi вiдповiдають стандартним зразкам або iсторично виробленим типам зброi, чи iншi предмети, що мають колючий, колючо-рiжучий, роздроблюючий та ударний ефект (багнети, ножi, кiнжали, нунчаки, кастети, стилети, кортики, шаблi тощо) призначенi для ураження живоi цiлi.
В юридичнiй лiтературi щодо питання застосування ножiв, якi не вiдносяться до холодноi зброi, iснують наступнi думки. Так, наприклад, I.Н.Даньшин пропонуе квалiфiкувати як особливо злiсне хулiганство лише випадки застосування ножiв, що вiдносяться до розряду холодноi зброi. Даньшин И.Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву. Х.Изд-во. ХЮИ. 1971.с.43. На думку


Яценко С.С. для такого тлумачення закону не мае достатнiх пiдстав.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Дипломна робота на тему: ХУЛІГАНСТВО

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок