Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Туризм -> Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю / сторінка 15

Назва:
Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
858,02 KB
Завантажень:
675
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
У загальному обсязi реалiзацiї цi види складають:

 готельнi послуги - 2658,8 тис. грн.(74,2%),

 послуги громадського харчування - 880,6 тис. грн (24,6%),

 побутовi послуги - 44,0 тис. грн (1.2%).

Інформація про основну продукцію і послуги готелю „Сатурн” наведена в таблиці 2.1.

Інформація про сировинну базу та основні характеристики споживачів наведена в таблиці 2.2

Таблиця 2.1. Інформація про основну продукцію і послуги готелю „Сатурн”

Наймену-

вання продукцiї (виду продукцiї) Торговi марки, пiд якими здiй-

снюється збут продукцiї Патентний та iнший правовий захист продукцiї (винаходи та лiцензiї, якi викорис-

товуються в продукцiї) Одиниця вимiру Обсяг виробництва в нату-

ральних одиницях Обсяг вироб-

ництва у грошовому виразi (у дiючих цiнах) (тис.грн.) Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї за звiтний перiод (тис.грн.)

Готельні послуги Готель "Сатурн" Ліцензійна угода № 14-6 на право застосування сертифікату відповідності ліжко-діб 57,886 2658,8 2215,7

Послуги харчування Ресторан "Сатурн" Ліцензійна угода № 14-72 на право застосування сертифікату відповідності тис.умовнихстрав 0,028 880,6 733,8

Усього: 3539,4 2949,5

Таблиця 2.2. Сировинна база та основні характеристики споживачів

Наймену-

вання продукцiї (виду продукцiї) Сировинна база для вироб-

ництва (Україна, країни СНД, зарубiжжя) Доля в загальному обсязі реалізації (регiон реалiзацiї) (%)

Україна країни СНД та Балтiї країни дальнього зарубiжжя

Готельні послуги 85.50

Послуги харчування 90.00

Усього: 100.00 0.00 0.00

Інформація про основні види діяльності готелю „Сатурн”, чисельність працівників та оплату їх праці, основні фінансові показники підприємства наведена в таблицях 2.3-2.5

Таблиця 2.3. Основні види діяльності

Код за ЗКГНГ Вид дiяльностi

90220 Готельне господарство

91620 Туризм

71330 Громадське харчування недержавних організацій, крім споживчої кооперації

71250 Роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації

90310 Послуги підприємств і організацій, що займаються невиробничими видами побутового обслуговування насе

Таблиця 2.4. Чисельність працівників та оплата їх праці

Показники Фактично за період (2001 рік)

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) 138

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсників (осiб) 2

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб)

Фонд оплати працi - всього (тис.грн.) 777,5

Таблиця 2.5. Основні фінансові показники діяльності готелю в 1999-2001 рр.

фінансові показники, тис. грн.

2001 2000 1999 1998

за рік за рік за рік за рік

Виручка від реалізації 3 583 3 173 2 207

Чистий доход 2 986 2 644 1 839

Чистий прибуток 307 159 111

Дебіторська заборгованість 9 14 7

Кредиторська заборгованість 148 164 38

Дивіденди на просту акцію, грн.

2.2 Особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність готель

Основними покупцями готельних послуг є туроператори та корпоративні клієнти, з якими готель укладає угоди. Найбільш вигідними є туроператори - крупні туркомпанії, що мають власну туристичну мережуи мають більш ніж готель можливостей для організації продажу готельних послуг. Це вважається найбільш перспективним ринком збуту послуг готелю.

Корпоративні клієнти - різноманітні господарюючі суб"єкти, що використовують придбані у готеля за прямими угодами послуги для своїх внутрішніх цілей - розміщення своїх співробітників та гостей. Укладені угоди з корпоративними клієнтами мають зиск, так як розміщення гостей має довгочасний характер. Готелем взято курс на розширення роботи з корпоративними клієнтами. У 2002 році укладено 20 нових договорів з корпорантами.

Готель "Сатурн" співробітничає також з туристичними фірмами, що також дозволяє готелю забезпечити деякий поток клієнтів, що концентруються коло туристичних фірм.

За роки незалежності Україна досягла певних успіхів в розвитку індустрії туризму та готельного господарства. За статистичними даними Всесвітньої туриської організації (ВТО)вона входить в першу двадцятку країн по кількості прийнятих туристів, а це означає, що вітчизняна галузь туризма та готельного господарства є невід"ємною частиною світовоготуристичного ринку.

На сьогодняшній день галузь туристичних послуг виробляє 8% валового внутрішнього продукту і дає 20% зовнішньоторгівельного обороту України.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Дипломна робота на тему: Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок