Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Туризм -> Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю / сторінка 29

Назва:
Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
858,02 KB
Завантажень:
675
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
4. Кияниця А.В., Виноградська А.М. Стратегія готельного бізнесу в Україні // Діловий Вісник, № 11, 1999 р. – с. 24-25.

5. Мунін Г. Перспективи розвитку готельного бізнесу в Києві // Економіст, № 2, 2001. – с. 30-31.

6. Озарінська О. Одеса претендує на роль столиці готельного бізнесу. Принаймні, робить для цього усе можливе // Міське господарство України, № 2, 2001. – с. 52-53.

7. Виноградская А. Стратегия развития гостиничного бизнеса // Бизнес информ, № 1, 2000. – с. 73-78.

8. Король С. Особенности организации и ведения бухгалтерского учета предприятиями гостиничной индустрии // Вестник налоговой службы Украины, № 37, 2001. – с. 36-48.

9. Марущак Т. Міжнародні готельні ланцюги як організаційна форма функціонування підприємств готельного господарства // Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету, № 1, 2002. – с. 93-97.

10. Агаев Г.С. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. – М., 1996.

11. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы: Учеб. – М.: Высшая школа, 1994.

12. Герасименко В.В. Ценовая политика фирмы. – М.: Финстатинформ, 1995.

13. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательства. – М.: СОФИТ, 1999.

14. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 718 с.

15. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учеб. Пособие для вузов / С.Б. Авдашева, В.а. Аронин, И.К. Ахполов и др.; под ред. А.Г. Цыганкова. – М.: Логос, 1999.

16. Лапуста м.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство. – М.: Инфра-М, 1997.

17. Липсиц и.В. Коммерческое ценообразование. – М.: Бек, 1997.

18. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: Пер. с англ. В 2 т. – М.: Республика, 1992.

19. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учеб. Для вузов. – М.: Информ. Внедренческий центр «Маркетинг», 1999.

20. Рузавин Г.И. Основы рыночной экономики: Учеб. пособие. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

21. Ценообразование / Под ред. проф. И.К. Салижманова. – М.: Финстатинформ, 1995.

22. Цены и ценообразование / Под ред. В.Е. Есипова. – СПб.: Питер, 1999.

23. Чубаков Г.Н. Стратегия ценообразования в маркетинговой политике предприятия. – М.: Инфра – М, 1996.

24. Экономика предприятия: Учеб. / Под ред. О.И. Волкова. – М.: Инфра-М, 1998.

25. Батпура А. В , Дедіков О. І. Інвестиції як чинник оптимізації відтворювальних процесів в Україні / Природа людини і динаміка соціально-економічних процесів; 36. Статей, вип. 1. -Дніпропетровськ :Наука і освіта, 1999.

26. Гунський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. -К.: Наук, думка, 1998.

27. Поточний архів правління з питань готельного господарства, туризму та екскурсій Київської міської державної адміністрації за 1999 рік. Інформація про надходження статистичної звітності. — 2000.

28. Поточний архів Державного комітету України з туризму. Матеріали до засідання Національної ради з туризму.

29. Збірник нормативних документів Державного комітету з туризму. - Вип. 1.-К. - 1997- 80с.

30. Указ Президента України «Про основні напрями розвитку туризму до 2010 року». -К.- 1999- 89с.

31. Розвиток туризму в Україні: Проблеми перспективи /Збірник наукових статей. К: ІВЦ Слов’янський діалог. — 1995. — 244с.

32. Безносюк В.Д. Туризм і народне господарство // Трибуна. - 2000. - №5-6. - С.21-24.

33. Безносюк В.Д. Туризм і народне господарство // Трибуна. - 2000. - № 7-8.-С.21-23.

34. Безносюк В.Д. Регіональна політика освоєння рекреаційного потенціалу: принципи формування та механізми реалізації // Соціально-економічні дослідження в перехідний період (Щорічник наукових праць). Випуск XVIII. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2000. - С.541-549.

35. Статистичний щорічник України за 1999рік // Держкомстат України - К.Техніка. 2000. -576с.

36. Квартальнев В. Л. — Иностранный туризм. — М.: Финансы и статистика: 1999. —312с.

37. Кириллов А.Т., Валкова Л. А. — Маркетинг в туризме. — СПб.:

Изд-во С.- Петербургского ун-та. — 1996. — 184 с.

38. Послання президента України до Верховної Ради України “Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000 – 2004 рр.

ДОДАТОК 1. Баланс готелю „Сатурн” на 31 грудня 2001 року

Баланс

на 31 Грудня, 2001 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801002

Одиниця виміру: тис.грн.

A К Т И В Код рядка 31 Грудня, 2000 р. 31 Грудня, 2001 р.

1 2 3 4

A К Т И В

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість 010 0,2

первісна вартість 011 0,2

знос 012

Незавершене будівництво 020 14,9 12

Основні засоби:

залишкова вартість 030 1783,6 2002,7

первісна вартість 031 3229,4 3662,1

знос 032 1445,8 1659,4

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040

інші фінансові інвестиції 045

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Дипломна робота на тему: Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок