Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Туризм -> дипломна робота на тему: Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю / сторінка 31

Назва:
Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
858,02 KB
Завантажень:
675
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ

Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.

1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 558000 558000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 558000 558000

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 320 0,5509 0,28495

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію (грн.) 330 0,5509 0,28495

Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340

ДОДАТОК 3. Звіт про рух грошових коштів за 2001 рік

За рік 2001 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Одиниця виміру: тис.грн.

Найменування показника Код рядка 2001 р. 2000 р.

надходж видаток надходж видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 010 450,2 318,4

Коригування на:

амортизацію необоротних активів 020 215,1 X 126,5 X

збільшення (зменшення) забезпечень 030

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 040 1,3 2,1

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 050

Витрати на сплату відсотків 060 X X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 070 666,6 447

Зменшення (збільшення):

оборотних активів 080 18,4 4,3

витрат майбутніх періодів 090 34,4 5

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань 100 15,5 136,1

доходів майбутніх періодів 110

Грошові кошти від операційної діяльності 120 598,3 573,8

Сплачені:

відсотки 130 X X

податки на прибуток 140 X 165,8 X 148,4

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 432,5 425,4

Рух коштів від операційних подій 160

Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 432,5 425,4

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій 180 X X

необоротних активів 190 X X

майнових комплексів 200 X X

Отримані:

відсотки 210 X X

дивіденди 220 X X

Інші надходження 230 0,5 X 2,2 X

Придбання:

фінансових інвестицій 240 X X

необоротних активів 250 X 420,1 X 402,7

майнових комплексів 260 X X

Інші платежі 270 X X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 419,6 400,5

Рух коштів від надзвичайних подій 290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 419,6 400,5

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу 310 X X

Отримані позики 320 X X

Інші надходження 330 X X

Погашення позик 340 X X

Сплачені дивіденди 350 X 17,2 X

Інші платежі 360 X X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 17,2

Рух коштів від надзвичайних подій 380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 17,2

Чистий рух коштів за звітний період 400 4,3 24,9

Залишок коштів на початок року 410 92,3 X 65,3 X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 2,1

Залишок коштів на кінець року 430 88 X 92,3 X

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Дипломна робота на тему: Вплив внутрішніх і зовнішніх чинників на цінову політику готелю

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок