Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Туризм -> Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства

Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства

Назва:
Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
51,25 KB
Завантажень:
168
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства


Зміст


Вступ
Тема даної дипломної роботи – „Оцінка ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства”.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що своєчасна та повна оцінка показників комерційної діяльності підприємства потребує значних теоретичних знань та практичних навиків, ця оцінка сприяє своєчасному виявленню слабких місць в діяльності підприємства та пошуку перспективних напрямків забезпечення ефективної діяльності підприємства ресторанного господарства.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з оцінкою показників, які характеризують ефективність діяльності підприємства ресторанного господарства.
Також метою написання дипломної роботи є поглиблення теоретичних і практичних знань з ресторанного бізнесу, вироб-лення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практи-чних завдань, сприяння розвитку пошуку сучасних наукових досягнень у сфері ресторанного бізнесу та уміння їх самостійно застосовувати при вирішенні прикладних проблем.
Завдання дипломної роботи:
вивчення та узагальнення теоретико-методологічних засад з питань формування та проведення оцінки ефективності діяльності підприємств ресторанного господарства;
розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення проблеми оцінки ефективності діяльності ресторану;
Об’єктом дослідження в дипломній роботі виступає ресторан „Царське село”, а предметом дослідження – оцінка ефективності його діяльності.
В Україні лише в останні роки почали приділяти належну увагу ресторанній індустрії. Зміна політичних та економічних умов, які пройшли протягом останніх років, дозволили Україні акцентувати увагу на більш ефективному використанні туристично-рекреаційного потенціалу, проводити структурні реформи у напрямку переважання послуг над іншими секторами економіки.
Проблеми розвитку ресторанного комплексу, оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств, розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених: Покропивного С.Ф., Артеменко В.Г., Беллендира М.В., Безносюка В.Д., Ворони В., Виноградської А. Каруци С.М.. Кияниці А.В., Ковальова А.І, Привалова В.П. Коробова М.Я., Король С., Соболева З.Г., Бокупової Р.Б. Праці цих авторів склали джерельну базу при написанні даної роботи.
При написанні роботи автором були використані внутрішні документи ресторану „Царське село” (баланс, річна фінансова звітність за 2000-2001 рр), закони України та інші нормативні документи з питань ресторанного та готельного бізнесу, економічного та фінансового аналізу, бухгалтерського обліку та аудиту.


Розділ І. Оцінка ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства
1.1 Поняття та види ефективності діяльності підприємства ресторанного господарства
Ефективність діяльності являє собою комплексне відображення кінцевих результатів використання всіх ресурсів виробництва за визначений проміжок часу.
Ефективність діяльності характеризує підвищення продуктивності праці, найбільш повне використання виробничих потужностей, сировинних і матеріальних ресурсів, досягнення найбільших результатів при найменших витратах. 
Оцінка економічної ефективності здійснюється шляхом зіставлення результатів діяльності з витратами: 
Результат
Ефективність = -------------- (1),
Витрати
Під результатами діяльності розуміють його корисний кінцевий результат у виді: 
1) матеріалізованого результату процесу виробництва, вимірюваного обсягом продукції в натуральній і вартісній формах; 
2) народногосподарського результату діяльності підприємства, що включає не тільки кількість виготовленої продукції, але й охоплює її споживчу вартість. 
Кінцевим результатом виробничо-господарської діяльності підприємства за визначений проміжок часу є чиста продукція, тобто знову створена вартість, а кінцевим фінансовим результатом комерційної діяльності - прибуток. 
Ефективність виробництва можна класифікувати по окремих ознаках на наступні види: 
за наслідками - економічна, соціальна й екологічна; 
за місцем одержання ефективності - локальна і народногосподарська; 
за ступенем збільшення (повторення) - первинна (одноразовий ефект) і мультиплікаційна (багаторазовий-повторюваний); 
за метою визначення - абсолютна (характеризує загальну величину ефекту або в розрахунку на одиницю витрат або ресурсів) і порівняльна (при виборі оптимального варіанта з декількох варіантів господарських або інших рішень).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 Дипломна робота на тему: Оцінка діяльності підприємства ресторанного господарства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок