Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Туризм -> дипломна робота безкоштовно: Готельне господарство

Готельне господарство / сторінка 20

Назва:
Готельне господарство
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
49,21 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

У Польщі після приватизації готелів і проведення ринкових реформ кількість го-тельних номерів збільшилася приблизно на 50% у результаті появи нових підприємств, особливо у складі мереж. Розширення останніх підвищує продуктивність праці зав-дяки, по-перше, поліпшенню структури галузі, а по-друге, зміцненню конкурентних позицій на ринку. За таких умов готелі, що не входять до тієї чи іншої мережі, докла-датимуть більше зусиль для підвищення ефективності роботи [52].
Зваживши на польський досвід, можна припустити, що продуктивність праці в українському секторі готельних послуг протягом 10 років могла би досягти 60 - 65% її рівня в передових готелях світу, якщо вжити ряд заходів. Найперше треба змінити структуру галузі: мають з'явитися висококатегорійні готелі у складі мережі і малі го-телі сімейного типу. Зростання продуктивності праці стало би результатом більшого завантаження готелів (до 55 - 60%) та вдосконалення організації праці. Поліпшення показників з цих двох позицій дозволить підвищити продуктивність праці з 16 до 50% середнього рівня передових готелів світу. Але реалізація наведених розрахунків ви-магає конкретних дій з боку уряду. Йдеться про політику розвитку внутрішнього й іноземного туризму.
Основні статистичні показники за 2005 р. свідчать про збереження тенденції ак-тивізації туризму, початок якої припав на 2004 р. Вїзний туристичний потік протягом 2005 р. зріс лише на 4,1%, переважно за рахунок збільшення кількості приїжджих з Росії та Молдови.
Важливу роль у розвитку галузі відіграватимуть можливості збільшення зайня-тості. Середньооблікова чисельність працівників туристичних організацій, котрі прой-шли ліцензування, зросла за 2005 р. на 4,7 тис. осіб, або на 14%, та досягла 37,9 тис. осіб. Галузь має великий потенціал щодо працевлаштування людей, що вивільня-ються внаслідок реструктурування інших галузей.
Тепер, в обставинах жорсткої конкуренції, жоден готель не може повноцінно функціонувати без застосування сучасних інформаційних технологій (ІТ). Можливості автоматизації обслуговування набрали комплексного характеру, охоплюючи всі про-цеси функціонування готельного комплексу. Сьогодні українська готельна індустрія перебуває на етапі масштабного переходу до застосування автоматизованих інфор-маційних технологій (АІТ) з управління готельними комплексами; 60% останніх уже впровадили АІТ у себе. Цей фактор є критично важливим для успішного розвитку бізнесу в ситуації гострої конкуренції.
Викладене дає підстави для певних висновків. У XXI ст. туризм має стати одним з ефективних засобів формування системи загальнолюдських цінностей, сприяючи становленню єдності різноманітного світу, в якому «вільний розвиток усіх є умовою розвитку кожного" [53].
3.2. Основні шляхи влосконалення стратегії і тактики управління цінами на підприємствах сфери послуг гостинності та туризму Івано-Франківської області.
Завданням цінової політики готельного підприємства є розробка стратегії й тактики ціноутворення на турпродукти та окремі види послуг, у тому числі встановлення вихідних ринкових цін на нові продукти та послуги. Оптимізація механізму формування ринкових цін здійснюється через наступні етапи розробки цінової політики.
Рис 3.2. Етапи розробки цінової політики [24, c. 47]
Відтак цінова політика готельного підприємства — це передбачення можливої динаміки вихідної ринкової ціни пропонованого продукту, яка найкращим чином відповідатине головній меті (місії) підприємства на ринку.
Розробка самостійної цінової стратегії й тактики управління ціною туристичного продукту — постійно вітворюваний процес. Неможливо обрати певну політику один раз і реалізовувати її впродовж багатьох років. Цінова політика повинна постійно перевірятися та пристосовуватись до ситуації, що склалася на ринку. Насамперед підприємство повинно позиціювати на ринку свою послугу, вибравши правильну послугу комбінацію її ціни та якост.
Визначення цінової стратегії залежить від того, на який саме продукт чи послугу встановлюється ціна: на новий продукт (послугу) чи на вже існуючий на ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Дипломна робота на тему: Готельне господарство

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок