Головна Головна -> Дипломні роботи українською -> Астрономія, авіація, космонавтика -> КОСМОС — ЗЕМЛЯ — ЛЮДИНА

КОСМОС — ЗЕМЛЯ — ЛЮДИНА

Назва:
КОСМОС — ЗЕМЛЯ — ЛЮДИНА
Тип:
Дипломна робота
Мова:
Українська
Розмiр:
6,51 KB
Завантажень:
97
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
КОСМОС — ЗЕМЛЯ — ЛЮДИНА


Зоряне небо. Одним з найважливіших положень ма-теріалістичної діалектики в уявлення про загальний взаємозв'язок і взаємозалежність явищ природи.
Як суспільна формація людство підпорядковується особливим специфічним закономірностям — законам су-спільного розвитку, відкритим і дослідженим прихильниками матеріалізму. Але з точки зору при-родничих наук ми — частина Всесвіту і підпорядковує-мося діючим у Всесвіті фізичним та іншим закономір-ностям.
Не тільки цілий ряд умов нашого життя, а й саме існування земної цивілізації залежать від того, що являє собою наш Всесвіт, як він розвивається, які фізичні процеси у ньому відбуваються, які закони діють. Усві-домлення людиною з наукових позицій свого місця у Всесвіті, свого взаємозв'язку з навколишнім світом, має не тільки важливе значення для нашої практичної діяльності, воно становить основу нашого наукового світогляду.
Якщо ми — частина Всесвіту, то наше існування має бути тісно пов'язане не тільки з оточуючими нас яви-щами, а й з явищами космічного характеру.
Подолати земне тяжіння і вийти у космос людині вдалося тільки у другій половині XX століття. І все ж життя людини було пов'язане з космічними явищами вже з глибокої давнини. Як уже було зазначено, зорі й планети допомагали людині знаходити шляхи в океані, вимірювати час, складати календарі, визначати строки сільськогосподарських робіт.
Однією з перших, зрозуміло, ще наївних спроб ви-явити зв'язок земних і небесних явищ були міфи старо-давніх греків про зоряне небо. Хоча в них діють числен-ні боги, німфи, циклопи й інші фантастичні істоти, що мають надприродні властивості, все ж їхніми головними героями в люди, які не тільки виступають нарівні з бо-гами, а нерідко і перемагають їх.
Зрозуміло, зв'язок між земним і небесним як у міфах стародавніх греків, так і в аналогічних легендах інших народів е ілюзорним. Він не відповідає реальному стану речей.
Релігійні люди намагалися знайти зв'язок між «не-бесним» і «земним» також у рідкісних небесних яви-щах — повних затемненнях Місяця й Сонця, появах яскравих комет, дощах падаючих зір. Але й ці зв'язки були ілюзорними, вони існували лише в уяві наших предків.
Роль математичних методів у пізнанні світу. Пізнання природничими науками навколишнього світу нероз-ривно пов'язане із застосуванням математичного апарату і математичних методів дослідження.
Не випадково Коперник на титульному аркуші своєї великої праці написав: «Хай не входить сюди ніхто, не обізнаний з математикою». Без допомоги математичного апарату неможливо було б точно виразити реальні кіль-кісні співвідношення та залежності, що існують у при-роді.
Правда, у процесі свого розвитку наука виявляє не тільки кількісні, а й якісні закономірності. Однак, по-перше, в основі будь-яких якісних перетворень ле-жать кількісні зміни. А, по-друге, виявлення якісних закономірностей не дає нам завершеного знання — це лише проміжний етап. Наукова теорія тільки тоді може вважатися завершеною, коли вона дістає свого матема-тичного виразу. Зрозуміло, це в першу чергу стосується таких наук, як фізика і астрономія. До того ж матема-тичні формули — це не тільки спосіб описання. Матема-тичний метод має колосальну евристичну силу; виходячи з фактів реального світу, він здатний давати нове знан-ня. Якщо математичний апарат правильно відображає існуючі в природі зв'язки і відносини, то шляхом чисто математичних перетворень можна, відштовхуючись від явищ, на основі яких цей апарат був побудований, пе-редбачати нові, ще невідомі явища, а також прогнозу-вати дальший розвиток тих чи інших природних про-цесів.
Спостережна астрономія пов'язана з точними кіль-кісними вимірюваннями. А ці вимірювання неможливі без введення якоїсь системи відліку, подібної до геогра-фічної системи координат на Землі. Тільки за цієї умови можна забезпечити, в одного боку, потрібну точність результатів спостережень, а з другого — можливість цільоуказань на небі, що дають змогу безпомилково від-шукувати досліджувані об'єкти.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Дипломна робота на тему: КОСМОС — ЗЕМЛЯ — ЛЮДИНА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок