Що таке Вотчина, визначення слова.

Вотчина


Вотчина – одна з двох основних форм феодального землеволодіння (во­тчина і помістя) на Русі протягом ХІ-ХVІІІ сто­літь. Вотчиною називалося повне спадкове володіння майновим ком­плексом (земля, будівлі тощо) та пов’язані з ним права на феодально-за­лежних селян.  В 1714 році царсь­ким указом Петра І було проведено зрівняння і злиття обох форм (вотчина і помістя) на правах повної дворянсь­кої власності на земельні маєтки (також див. Помістя).a


Фінансовий словник онлайн: Вотчина


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я