Головна Головна -> Економічний словник -> Магдебурзьке право

Що таке Магдебурзьке право, визначення слова.

Магдебурзьке право


Магдебурзьке право – система феодального права, що склалась як наслідок комунальних революцій та закріпила свободи і права городян, норми міського самоуправління в Європі часів пізнього середньовіччя та Нового часу. Термін походить від назви першого міста, яке отримало таке право в ХІІІ столітті – м. Магдебург в Німеччині (нім.  Magdeburg). Магдебурзьке право конкретного міста підтверджувалося грамотою, наданою королем чи феодалом (князем, єпископом). Магдебурзьке право поширилось в Німеччині, Польщі, Угорщині, Чехії. В Англії аналогом Магдебурзького права були Велика хартія вольностей (1215) і Хартія затвердження міських вольностей (1297). В Україні першими отримали магдебурзьке право міста: Санок (1339), що того часу входив до Галицько-Волинського князівства, а нині є польським містом; Львів (1356); Житомир (1444); Київ (1497) та  багато інших українських міст, в т.ч. й більшість тогочасних міст Лівобережної України (протягом ХVІ-ХVІІ ст.). Після приєднання України в 1654 році до Московського царства (Російської імперії з 1721 року) українські міста поступово втрачали свої привілеї самоуправління (1781-1830). Імператорським указом Миколи І (1831) було повністю ліквідовано магдебурзьке право на території українських губерній крім Києва, останній був позбавлений магдебурзького права окремим імператорським указом від 04.01.1835 року.


Фінансовий словник онлайн: Магдебурзьке право


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я