Що таке Маржиналізм, визначення слова.

Маржиналізм


Маржиналізм (від франц. marginal – граничний) – економічна теорія,  що виникла в ХІХ ст. і заснована на принципі, за яким цінність благ визначається їх граничною корисністю, і на граничному економічному аналізі з широким застосуванням граничних величин (гранична продуктивність, граничні витрати, граничний доход і т.і.) та кількісних методів аналізу для знаходження умовних екстремумів. Основні ідеї, пізніше використані маржиналістами, були сформульовані ще в середині ХІХ ст. в дослідженнях британських (Р. Дженінгс, С. Лонгфілд), французьких (Ж. Дюпуї, А. Курно) та німецьких (Г. Госсен, Й. Тюнен) вчених, але залишилися незрозумілими для сучасників і були наново відкриті в останній третині ХІХ ст. в самостійних наукових працях В. Джевонса “Теорія політичної економіки” (1871, Велика Британія), К. Менгера “Основи вчення про народне господарство” (1871, Австро-Угорщина), Л. Вальраса “Елементи чистої політичної економіки” (1874, Швейцарія). На їх засадах теж самостійно і одночасно сформувалися декілька наукових шкіл маржиналізму: Віденська, Кембриджська, Київська, Лозанська та інші.


Фінансовий словник онлайн: Маржиналізм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я