Що таке Марксизм, визначення слова.

Марксизм


Марксизм – система філософських, економічних та політичних поглядів, яка була сформульована в ХІХ ст. К. Марксом (назва походить від його прізвища), Ф. Енгельсом  їх послідовниками на базі використання досягнень німецької класичної філософії Г. Гегеля і Л. Феєрбаха, англійсь­кої класичної політичної економії А. Сміта і Д. Рікардо,  утопіч­ного соціалізму К. Сен-Симона, Ш. Фур’є та Р. Оуена і їх критичного переосмислення. Марксизм обґрунтував неминучість (хибну) побудови комуністичного суспільства шляхом пролетарської революції та знищення приватної власності на засоби виробництва, але значно важливіше те, що марксизм ввів у наукове використання такі свої досягнення, як: діалектичний та історичний матеріалізм, теорію суспільно-економічних формацій, теорію вартості та додаткової вартості та інше.


Фінансовий словник онлайн: Марксизм


Читайте також:
Інші літери:

А, Б, В, Г, Д, Е, Є, Ж, З, І, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Ю, Я