Головна Головна -> Економічний словник -> Д -> терміни і значення
Д

Д


Давньосхідна модель господарства

ДАМНІФІКАЦІЯ

ДАМНО

Дані

ДАТА “БЕЗ ДИВІДЕНДУ”

ДАТА БАЛАНСУ

ДАТА ВАЛЮТУВАННЯ

ДАТА ВИПУСКУ

ДАТА ДОСТРОКОВОГО ПОГАШЕННЯ ДЕПОЗИТНОГО СЕРТИФІКАТА

ДАТА ЗАКРИТТЯ РЕЄСТРУ

ДАТА ЗВОРОТНОЇ КУПІВЛІ [ПРИ ОПЕРАЦІЯХ РЕПО]

ДАТА ЗВОРОТНОЇ КУПІВЛІ [СТОСОВНО ОПЕРАЦІЇ РЕПО]

ДАТА КУПІВЛІ

ДАТА КУПІВЛІ [СТОСОВНО ОПЕРАЦІЇ РЕПО]

ДАТА ОБЛІКУ

ДАТА ОБЛІКУ РЕЄСТРУ [АКЦІОНЕРІВ ВІДКРИТИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ НА БАЗІ ПРИВАТИЗОВАНИХ ПІДПРИЄМСТВ]

ДАТА ОПЕРАЦІЇ

ДАТА ПОГАШЕННЯ ДЕПОЗИТНОГО СЕРТИФІКАТА

ДАТА ПРИДБАННЯ

ДАТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ [СТОСОВНО ОПЕРАЦІЇ РЕПО]

ДАТА РОЗРАХУНКУ

ДАТА-ВЕКСЕЛЬ

ДАТОВАНА ТРАТТА

Дауес Чарльз Гейтс

ДАУН-ТІК

ДЕБІТ-СПРЕД

Дебіторська заборгованість, рахунки до одержання

Девальва́ція

ДЕВІАЦІЯ

ДЕВІЗИ

ДЕЗІНВЕСТИЦЙ

ДЕКЛАРОВАНИЙ КАПІТАЛ

ДЕКХОЛДЕР

ДЕЛІВЕРІ

ДЕЛІСТИНГ

ДЕЛЬТА

ДЕЛЬТА-ХЕДЖУВАННЯ

ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЯ ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Демонополізація

Демпінг

Денарій

ДЕННЕ ЗАМОВЛЕННЯ

ДЕНОМІНАЦІЯ АКЦІЙ

ДЕНЬ Т + 1

Деньє

Депозит

ДЕПОЗИТАРІЙ

ДЕПОЗИТАРНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕПОЗИТАРНА ОПЕРАЦІЯ

ДЕПОЗИТАРНА РОЗПИСКА

ДЕПОЗИТАРНА УСТАНОВА

ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР

ДЕПОЗИТАРНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР РАХУНКУ ДЕПО)

ДЕПОЗИТАРНИЙ КОД

ДЕПОЗИТАРНИЙ ОБЛІК

ДЕПОЗИТАРНІ АКТИВИ

ДЕПОЗИТНА ОПЕРАЦІЯ

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

ДЕПОНУВАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДЕПОРТ

Депресія

ДЕРЖАВНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ

Державна власність

Державне регулювання ринку

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ [ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ]

ДЕРЖАТЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ДЕРЖАТЕЛЬ РАХУНКІВ)

ДЕРИВАТИВ

Дефіцит бюджету

Дефляція

Дефолт

ДЖЕНТЛЬМЕНСЬКА УГОДА

ДЖОББЕРСЬКА РІЗНИЦЯ

Диверсифіка́ція

Дивіденд

ДИВІДЕНДИ

ДИВІДЕНДНИЙ ПЕРЕПИС

Дилер

Дискаунт

ДИСКОНТ

ДИСКОНТ ВЕКСЕЛЯ

ДИСКОНТНА ОБЛІГАЦІЯ

ДИСКОНТНИЙ БРОКЕР

Дисконтування

ДИСПОЗИЦІЯ

ДИТЯЧА ОБЛІГАЦІЯ

Діаграма Ісікави (Ішікави)

ДІЗАЖІО

ДІЙСНА СТАВКА ВІДСОТКА

ДІЯЛЬНІСТЬ З ВЕДЕННЯ РЕЄСТРІВ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ (РЕЄСТРАТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ)

ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО ВЕДЕННЯ РЕЄСТРУ ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДНІ

ДОБРОСОВІСНИЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ

ДОВГА ПОЗИЦІЯ

ДОВІРЕНА ОСОБА КЛІЄНТА

ДОВІРЕНІСТЬ

ДОВІРИТЕЛЬ

ДОВІРЧЕ ТОВАРИСТВО

ДОВІРЧИЙ АКЦІОНЕРНИЙ СЕРТИФІКАТ

Довірчі операції

Довірчі операції з цінними паперами

ДОГОВІР

ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ В ЦІННИХ ПАПЕРАХ

ДОГОВІР ПРО КЛІРИНГ ТА РОЗРАХУНКИ ЗА УГОДАМИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ДОГОВІР ПРО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Договірна ціна

ДОГОВОРИ (КОНТРАКТИ) ТЕРМІНОВІ

Додана вартість

ДОКУМЕНТ

ДОКУМЕНТАРНА ФОРМА ЦІННОГО ПАПЕРА

Долар

Домен

ДОМІЦИЛІАНТ

ДОМІЦИЛЬОВАНИЙ ВЕКСЕЛЬ

ДОМІЦИЛЯЦІЙНА ФОРМУЛА

ДОМІЦИЛЯЦІЯ

ДОМІЦІЛЬ

ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ

ДОРОЖНІЙ ЧЕК

Досконала (чиста) конкуренція

ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

Дотація

Дохід

Дохід

ДОХІДНА ОБЛІГАЦІЯ

Доход (виручка) від реалізації

Дохо́д, ви́ручка

ДОЧІРНЯ КОМПАНІЯ (ПІДПРИЄМСТВО)

ДРАФТ

Драхма

Друга світова війна

Дуалізм громади

ДУБЛІКАТ

Дукат

Дуополія

Дуопсонія

ЕМІСІЙНИЙ ДОХІД

ЕФЕКТИВНА СТАВКА ВІДСОТКА