Головна Головна -> Економічний словник -> Г -> терміни і значення
Г

Г


ГАМБУРЗЬКА МЕТОДИКА

ГАП

ГАРАНТ

ГАРАНТ ВИПУСКУ

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

ГАРАНТІЯ

ГАРАНТІЯ ПАРИТЕТУ

ГАРАНТОВАНИЙ ДОХІД

ГАРАНТОВАНИЙ КУПОН

ГАРАНТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Гарантування оплати векселів

ГАТТ

ГІБРИДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Гінея

Гінея

Гіперінфляція

Глобаліза́ція

ГЛОБАЛЬНЕ ДЕПОНУВАННЯ

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ ЕМІСІЇ

ГОЛОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСНИЙ ЕЛЕМЕНТ

Гомстед-акт

ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ

Готівка

ГОТІВКА (ГОТІВКОВІ КОШТИ)

ГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ

Гран

ГРАЦІОННИЙ ПЕРІОД

Гривня

ГРОМАДЯНИ-НЕРЕЗИДЕНТИ

ГРОМАДЯНИ-РЕЗИДЕНТИ

ГРОМАДЯНИ-ФІЗИЧНІ ОСОБИ

Грош

Гроші

Грошова маса

Грошова одиниця

Грошова система

Грошовий обіг

Грошовий потік

ГРОШОВИЙ СУРОГАТ

ГРОШОВІ КОШТИ, РОЗРАХУНКИ ТА ІНШІ АКТИВИ

ГРУПА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ГРУПОВИЙ АУКЦІОН

ГУДВІЛ

ГУДВІЛ ПРИ КОНСОЛІДАЦІЇ

Гульден

Гуфа