Головна Головна -> Економічний словник -> К -> терміни і значення
К

К


“Капітал” Маркса

КАЛЕНДАРНИЙ СПРЕД

Капіта́л

Капітал

КАПІТАЛ ПІДПИСНИЙ

КАПІТАЛ СТАТУТНИЙ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ

КАПІТАЛІЗАЦІЯ ДОХОДУ, ПРИБУТКУ

КАПІТАЛІЗОВАНИЙ ДИВІДЕНД

Капіталізувати

Капіталомісткий

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Карат

Каратна система проб

Карбованець

Картель

Каутський Карл

КВОТА

Кейнс Джон Мейнард

Кейнсіанство

Кейнсіансько-неокласичний синтез

Кінонія

КЛАУЗУЛА

Кліє́нт

КЛІЄНТ

КЛІЄНТ БІРЖІ

КЛІЄНТ ДЕПОЗИТАРІЮ

КЛІЄНТ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ

Клієнт процесу

КЛІЄНТ-ОДЕРЖУВАЧ [НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРІЮ]

КЛІЄНТ-ОТРИМУВАЧ [ДЕПОЗИТАРІЮ]

КЛІЄНТСЬКІ РАХУНКИ

Кліринг

КЛІРИНГ ТА РОЗРАХУНКИ ГРОШОВІ

КЛІРИНГ ТА РОЗРАХУНКИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

КЛІРИНГОВА ВИМОГА

КЛІРИНГОВА УСТАНОВА

КЛІРИНГОВИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ

КЛІРИНГОВИЙ РАХУНОК

Ключовий процес

КОД ВИПУСКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КОДИФИКАЦІЯ

КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ ХЕДЖУВАННЯ

КОЕФІЦІЄНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЛАСНИМИ КОШТАМИ

КОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІКОЕФІЦІЄНТ ЛІКВІДНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ

КОЕФІЦІЄНТ РЕЗЕРВУВАННЯ

Коковцев Володимир Миколайович

КОЛЕКТИВНИЙ (ВІДКРИТИЙ) СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ

КОЛЕКТИВНИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КОЛЛ-СПРЕД “ВЕДМЕДІВ”

Колон

Колонат

Кольбер Жан Батист

Кольберизм

Комендація

КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ (ДИЛЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ)

Комерційний кредит

Комісі́йна дія́льність з ці́нних папе́рів

КОМІСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ (БРОКЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ)

КОМІСІОНЕР

Комітент

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Комуна

Комунальні революції

Комутація

Кон’юнктура

Конвенція

КОНВЕРСІЯ

КОНВЕРСІЯ ПОЗИК

КОНВЕРСІЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Конвертована валюта

КОНВЕРТОВАНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

Кондратьєв Микола Дмитрович

КОНДУЇТНЕ ФІНАНСУВАННЯ

Конкуренція

КОНОСАМЕНТ

КОНСЕНСУАЛЬНА УГОДА

Консенсус

КОНСОЛІДАЦІЯ

КОНСОЛІДАЦІЯ БОРГУ

КОНСОРЦІАЛЬНИЙ КРЕДИТ

Консорціум

КОНСОРЦІУМ БАНКІВ

КОНТАКТНА УГОДА

КОНТИНЕНТАЛЬНА ДЕПОЗИТАРНА РОЗПИСКА

КОНТО-СЕПАРАТО

КОНТОКОРЕНТ, КОНТОКОРЕНТНИЙ РАХУНОК

КОНТОКОРЕНТНИЙ КРЕДИТ

КОНТРАБРОКЕР

КОНТРАГЕНТИ

Контракт

КОНТРАКТ “ЛОНГ”

КОНТРАКТ “ШОРТ”

КОНТРАКТ КАСОВИЙ НА ПОСТАЧАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

КОНТРАКТ НА МАЙБУТНЄ ПОСТАЧАННЯ

КОНТРАКТ НА ТЕРМІН

Контрольний пакет акцій

КОНЦЕНТРАЦІЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Концерн

Кооператив

Копігольд

Копігольдер

КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ РАХУНОК “ЛОРО”

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ ЩОДО ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Корнер

КОРОТКОСТРОКОВИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ВЕКСЕЛЬ

КОРПОРАТИВНІ ОПЕРАЦІЇ

КОРПОРАТИВНІ ПРАВА

КОРПОРАТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ

КОРПОРАЦІЇ

Корпорація

Корупція

КОТИРУВАЛЬНА ЦІНА

Котирування

Котлер Філіп

КОТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ

КОТУВАННЯ

Красногвардійська атака на капітал

КРЕДИТ

Кредит

КРЕДИТ ПІД ЦІННІ ПАПЕРИ, ЩО ЗАСВІДЧУЮТЬ ВІДНОСИНИ ПОЗИКИ

КРЕДИТНА ЛІНІЯ

КРЕДИТНА ОПЕРАЦІЯ

КРЕДИТНА УСТАНОВА

Кредиторська заборгованість, рахунки до оплати

Крейцер

КРОК АУКЦІОНУ

Кромвель Олівер

КРОС-ЧЕК, КРОСОВАНИЙ ЧЕК

Кузнець Саймон Сміт

КУМУЛЯТИВНА АКЦІЯ

Куна

Купа

КУПОН

КУПОННА ОБЛІГАЦІЯ

КУПОННИЙ ЦІННИЙ ПАПІР (ЦІННИЙ ПАПІР З ВИЗНАЧЕНИМ ПРИБУТКОМ)

КУРС

Курс акцій

КУРС ОБЛІГАЦІЙ

КУРС ПОКУПЦЯ

КУРС ПРОДАВЦЯ

КУРСОВА РІЗНИЦЯ

КУРСОВА ЦІНА

КУРСОВИЙ ІНДЕКС

КУРСОВИЙ ПРИБУТОК

КУРТАЖ

КУРТЬЄ

Оборотний капітал