Головна Головна -> Економічний словник -> П -> терміни і значення
П

П


П’ятирічний план

Паланка

Паперові гроші

Паритет

ПАРИТЕТНИЙ ОПЦІОН

Парік, парікій

Парцела

Пасивні операції банків

ПАСИВНІ РАХУНКИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

Патент

Патронат

Паупер

Пекулій

Пенні, пенси

ПЕРВИННЕ РОЗМІЩЕННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПЕРВИННИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ (ВАРТІСТЬ ПРИДБАННЯ) ЦІННОГО ПАПЕРА

Первісне накопичення капіталу

ПЕРЕВРАХУВАННЯ ВЕКСЕЛЯ

ПЕРЕДАВАЛЬНЕ ДОРУЧЕННЯ

ПЕРЕДАВАЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ПЕРЕДАТОЧНИЙ ІНДОСАМЕНТ

ПЕРЕДПЛАТНИЙ КОНСОРЦІУМ

ПЕРЕКАЗНИЙ ВЕКСЕЛЬ

Перемінні витрати

ПЕРЕМІЩЕНИЙ ВЕКСЕЛЬ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ВЗАЄМНОГО ФОНДУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

ПЕРЕТВОРЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ

Період окупності

Перспектива

Перспективи в системі індикаторів ведення бізнесу

Перша світова війна

ПЕРШИЙ ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ

Північноамерикан­ська угода про вільну торгівлю

Підприємець

Підприємництво

Підприє́мство

ПІДТРИМКА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПІДТРИМУВАНА МАРЖА

Підхід «Як раз вчасно»

ПІЛЬГОВЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Плаваючий валютний курс

План Дауеса

План дій

План Маршалла

План Мея

ПЛАН ПОСТІЙНОЇ ВАРТОСТІ ПОРТФЕЛЯ

План Юнга

ПЛАТНИК ЗА ВЕКСЕЛЕМ

Платоспроможність

ПЛЮРАЛЬНА АКЦІЯ

ПОВНА СУМА ВЕКСЕЛЯ

ПОВНИЙ ІНДОСАМЕНТ

Поглина́ння

ПОДАТКОВІ СЕРТИФІКАТИ

Податок

ПОДАТОК НА ЦІННІ ПАПЕРИ

ПОЗАБІРЖОВИЙ ОБІГ

ПОЗАБІРЖОВИЙ РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Позитивний ефект від масштабу

ПОЗИЦІЯ

ПОЗОВ

ПОЗОВНА ЦІНА

ПОКРАЩАННЯ КОТИРУВАННЯ

ПОКРИТТЯ

ПОКРИТТЯ ОПЦІОНУ

Помістя

ПОПЕРЕДНІЙ АКЦЕПТ

Попит і пропозиція

ПОРТО

ПОРТФЕЛЬ ДЕРЖАВНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПОРТФЕЛЬНА ІНВЕСТИЦІЯ

ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ПОСТАВКА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Постачальник процесу

ПОСТІЙНЕ КОТИРУВАННЯ

Постійні витрати

Потік робіт

ПОХІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТРУМЕНТ

ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

ПОЧАТКОВА МАРЖА

ПОЧАТКОВА ЦІНА

ПОЧАТКОВА ЦІНА ВЕКСЕЛЯ

ПОЧАТКОВА ЦІНА ПАКЕТА АКЦІЙ

ПРАВИЛО НИЖЧОЇ ВАРТОСТІ

ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

ПРАВО РЕГРЕСУ

Праця

ПРЕД’ЯВНИЦЬКА ФОРМА ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Прекарій

ПРЕМІАЛЬНІ АКЦІЇ

ПРЕМІЯ

ПРЕМІЯ [ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ]

ПРЕМІЯ [ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ]

ПРЕФЕРЕНЦІЇ

ПРЕФЕРЕНЦІЙНА АКЦІЯ

Прибу́ток

Прибуток

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ВІД ЗДІЙСНЕННЯ ФОРВАРДНИХ, Ф’ЮЧЕРСНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ОПЕРАЦІЙ З ОПЦІОНАМИ

ПРИБУТОК (ЗБИТОК) ВІД ТОРГІВЛІ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ТОРГІВЛЮ БОРГОВИМИ ВИМОГАМИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

ПРИБУТОК ВІД ВОЛОДІННЯ (УПРАВЛІННЯ) БОРГОВИМИ ВИМОГАМИ

Прибуток від реалізації

ПРИБУТОК ДО ОПОДАТКУВАННЯ

Прибуток на власний капітал

Прибуток на інвестиції

ПРИБУТОК ПІСЛЯ ОПОДАТКУВАННЯ

ПРИВАТИЗАЦІЙНИЙ ЧЕК

ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ

ПРИЄДНАННЯ

ПРИМА-ВЕКСЕЛЬ

ПРИМІРНИК ВЕКСЕЛЯ

ПРИНЦИПАЛ

Принципи реінжинірингу бізнес-процесів

Проба

ПРОГОЛОШЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ІСІ [ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ]

ПРОДАВАТИ ВЕДМЕДІВ

ПРОДАВЕЦЬ ОПЦІОНУ

ПРОДАЖ НА ТЕРМІН

Продуктивність

Продуктивність праці

Прожитковий мінімум

ПРОЛОНГАЦІЯ

ПРОЛОНГАЦІЯ ВЕКСЕЛЯ

Промисловий переворот

Пронія

ПРООН

Пропінації

ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ

Протекціонізм

Протестантизм

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ПРОЦЕНТНА СТАВКА (ПРОЦЕНТНА ПЛАТА) ЗА ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ

ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ЗА БОРГОВИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ У ПОРТФЕЛІ БАНКУ

ПРОЦЕНТНИЙ ДОХІД ЗА ОПЕРАЦІЯМИ РЕПО

ПРОЦЕНТНИЙ РИЗИК

ПРОЦЕНТНІ ВИТРАТИ

ПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИПРОЦЕНТНІ ДОХОДИ І ВИТРАТИ

Процесне управління

Процесно-орієнтоване управління

Процесно-орієнтоване управління витратами

ПРЯМА ІНВЕСТИЦІЯ

Прямі витрати

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ

Пул

Пфеніг

РАНТЬЕ

ШБОР