Головна Головна -> Економічний словник -> Р -> терміни і значення
Р

Р


Рада Європи

Рада ООН з прав людини

РАЗВОДНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ

РАХУНКИ ДЕПО-ОБЛІКУ

РАХУНКИ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

РАХУНОК ДЕПО

РАХУНОК ДЕПО ЛОРО

РАХУНОК ДЕПО НОСТРО

Реальна заробітна плата

РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

РЕВ

РЕВЕРС

Революція

Революція цін

РЕГЛАМЕНТ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

РЕГЛАМЕНТ ІСІ [ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ]

РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ

Редизайн бізнес-процесів

РЕЄСТР АКЦІОНЕРІВ

РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕЄСТРАТОР

РЕЄСТРАТОР [ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ]

РЕЄСТРАТОР АКЦІОНЕРІВ

РЕЄСТРАЦІЯ В РЕЄСТРІ АКЦІОНЕРІВ

РЕЄСТРОУТРИМУВАЧ

Резе́рвний капіта́л

РЕЗИДЕНТ

РЕЗИДЕНТИ

РЕІНВЕСТУВАННЯ

РЕІНВЕСТУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ

Реінжиніринг бізнес-процесів

РЕІНКАРНАЦІЯ

Рейган Рональд Уїлсон

Рейганоміка

Рейтерн Михайло Христофорович

РЕЙТИНГ

РЕЙТИНГ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РЕКВІЗИТИ ВЕКСЕЛЯ

РЕКВІЗИТИ ДОКУМЕНТІВ

РЕКРЕДИТИВ

РЕКУПЕРАЦІЯ

РЕМІСІЯ

РЕМІТЕНТ

РЕНТА

Рента

РЕНТНІ ПОЗИКИ

РЕОРГАНІЗАЦІЯ ЗОВНІШНЬОГО БОРГУ

Репарація

РЕПОРТНА УГОДА

РЕСТИТУЦІЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ БОРГУ

РЕТРАТТА

РЕТРЕКТИВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

РЕТРОЦЕСІЯ

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ

РЕФІНАНСУВАННЯ БАНКІВ ШЛЯХОМ ОПЕРАЦІЙ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ

РЕФІНАНСУВАННЯ КРЕДИТУ

Рефінансування, роловер

Ризик

РИЗИК ЛІКВІДНОСТІ

РИЗИК ПРОЦЕНТНОЇ СТАВКИ

РИМЕССА

Ринг

РИНГОВИЙ КОМІТЕТ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ГРУПИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ПАКЕТА АКЦІЙ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ІНВЕСТИЦІЇ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЦІННОГО ПАПЕРА

Ри́нкова еконо́міка

РИНКОВА ЦІНА

РИНКОВИЙ РИЗИК

Ринок

Ринок

РИНОК БИКІВ, БИЧАЧИЙ

РИНОК ВЕДМЕДІВ

РИНОК ЗАЯВОК

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ З ФІКСОВАНИМ ВІДСОТКОВИМ ДОХОДОМ

Рікардо Девід

Робота

Робота, яка не приносить доданої вартості

Робота, яка приносить додану вартість

Робоча сила

РОБОЧИЙ КАПІТАЛ

РОЗМІЩЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

РОЗМІЩЕННЯ (РОЗПОВСЮДЖЕННЯ) ЦІННИХ ПАПЕРІВ

РОЗПОДІЛ ВІДСОТКІВ ПО ОБЛІГАЦІЯХ

РОЗПОДІЛ КАПІТАЛУ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ (НАКАЗ) [ЩОДО ДЕПОЗИТАРІЮ]

РОЗПОРЯДЖЕННЯ БРОКЕРУ ПРИ ЗМІНІ ЦІН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ БРОКЕРУ ПРО НЕГАЙНУ РЕАЛІЗАЦІЮ

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ ДЕПО

РОЗПОРЯДНИК РАХУНКУ У ЦІННИХ ПАПЕРАХ

РОЗПРОДАЖ АКЦІЙ

РОЗРАХУНКОВА ПАЛАТА ДЛЯ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ВЕКСЕЛІВ ДО ПЛАТЕЖУ

РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК

РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК (АГЕНТ ІЗ РОЗРАХУНКІВ)

РОЗРАХУНКОВИЙ ДЕНЬ

РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ

РОЗРАХУНКОВИЙ ДОКУМЕНТ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ

РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК

Розумовський Кирило

РОЗЧИНЕННЯ

Романови

РОЯЛТІ

Рубль

Рубль перевідний

Рузвельт Франклін Делано

Рюриковичі

Рядовичі

СКОНТО

ЦЕСІЯ