Головна Головна -> Економічний словник -> В -> терміни і значення
В

В


ВАЛІДНІСТЬ

Валова продукція

Валовий внутрішній продукт

Валовий дохід

Валовий національний продукт

Валовий прибуток

ВАЛОРИЗАЦІЯ

ВАЛЬВАЦІЯ

Валюта

ВАЛЮТА ВЕКСЕЛЯ

ВАЛЮТА ОПЕРАЦІЇ

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ

ВАЛЮТА ЦІНИ

Валютне котирування

Валютний курс

ВАЛЮТНИЙ ОПЦІОН

Валютний паритет

Валютний ринок

Валютні резерви

ВАРРАНТ

Вартість

Ва́ртість

Вартість грошей

Васал

Васалітет

ВАУЧЕР

Вдосконалення бізнес-процесу

Вебер Макс

ВЕКСЕЛЕДАВЕЦЬ

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ

Вексель

Вексель

ВЕКСЕЛЬ ПРОСТИЙ

ВЕКСЕЛЬНА ГРАЦІЯ

ВЕКСЕЛЬНА КНИЖКА

ВЕКСЕЛЬНЕ ДОСЬЄ

ВЕКСЕЛЬНІ РЕКВІЗИТИ

Велика депресія

Велика хартія вольностей

Великі географічні відкриття

ВЕНЧУРНІ ОПЕРАЦІЇ

Верв

Вернадський Іван Васильович

Вестфальський мир

ВЗАЄМНИЙ ФОНД ПРАВОНАСТУПНИК

ВЗАЄМНИЙ ФОНД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ КОМПАНІЇ

ВЗАЄМНИЙ ФОНД ПОПЕРЕДНИК

Видатки

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС

ВИКУП ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНСТИТУТУ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ВИПИСКА З РЕЄСТРУ [ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ]

ВИПРАВДАНИЙ РИЗИК

ВИПУСК ОПЦІОНІВ

ВИПУСК Ф’ЮЧЕРСІВ

ВИПУСК ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Виробництво

Вишнеградський Іван Олексійович

ВІДКЛИКАННЯ АКЦІЙ

ВІДКЛИЧНА ОБЛІГАЦІЯ

ВІДКРИТА ПОЗИЦІЯ

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ВІДКРИТЕ ДОРУЧЕННЯ

ВІДКРИТЕ ЗБЕРІГАННЯ [ВЕКСЕЛІВ]

ВІДКРИТИЙ ПРОДАЖ

ВІДКРИТІ ТОРГИ

ВІДМОВА ВІД АКЦЕПТУ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ (ЗАКРИТИЙ) СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СПОСІБ ЗБЕРІГАННЯ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

ВІДПРАВНА ЦІНА

Відродження

Відсотки (платіж)

ВІДСОТКОВИЙ РИЗИК

Відсоток

Відчуження

Військовий комунізм

ВІКТИМОЛОГІЯ

Вілла

ВІЛЬНЕ ПЕРЕВЕДЕННЯ [ГРУПИ ЦІННИХ ПАПЕРІВ]

Вільний ринок

Ві́льний ри́нок

ВІНДИКАЦІЯ

Вітте Сергій Юлійович

ВІЦЕ-БРОКЕР

Вклад

Власний капітал (П(С)БО 1)

Власний капітал компанії, акціонерний капітал

ВЛАСНИК ПАКЕТА АКЦІЙ

Власність

Вміння

ВНУТРІШНЯ КОНВЕРТОВАНІСТЬ

Внутрішня норма прибутку

ВОЛАТИЛЬНІСТЬ КУРСУ

Володимир І Святий

ВОТУВАТИ

ВОТУМ

Вотчина

Врахування векселя

Всесвітня організація інтелектуальної власності

Всесвітня торгівельна організація

ВТОРИННИЙ РИНОК

ВТОРИННИЙ РОЗПОДІЛ ЦІННИХ ПАПЕРІВ