Головна Головна -> Інше українською -> Аудит -> Магістерська робота Організація фінансового обліку і аналізу господарської діяльності на підприємстві сфери послуг

Магістерська робота Організація фінансового обліку і аналізу господарської діяльності на підприємстві сфери послуг

Назва:
Магістерська робота Організація фінансового обліку і аналізу господарської діяльності на підприємстві сфери послуг
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
67,53 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 
МАГІСТЕРСЬКА РОБОТА
Організація фінансового обліку і аналізу господарської діяльності на підприємстві сфери послуг
на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр


ЗМІСТ
ВСТУП…………………………………………………………………..........4
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСО-
ВОГО ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ СФЕРИ ПОСЛУГ…………………………………………………………………..8
1.1. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах сфери послуг: поняття, предмет, метод, принципи та облікова політика……......8
1.2. Нормативно-правова база організації фінансового обліку
господарської діяльності на підприємстві сфери послуг………………....22
1.3. Результати діяльності підприємств сфери послуг як еконо-
мічна та обліково-аналітична категорія……………….…………………...30
Висновки до розділу I……………………………………………............38
РОЗДІЛ II. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ……………………………………………40
2.1.Облік доходів та витрат на підприємствах сфери послуг……..40
2.2. Оподаткування результатів діяльності підприємств сфери
послуг………………………………………………………………………...50
2.3. Розкриття інформації про господарську діяльність під-
приємств сфери послуг у фінансовій звітності…………………………....60
Висновки до розділу II…………………………………….……………..67
РОЗДІЛ III. АНАЛІЗ ТА ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАР-СЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ СФЕРИ ПОСЛУГ...….…..69
3.1. Організація аналізу господарської діяльності підприємства
сфери послуг………………………………………………………………....69
3.2. Комплексний аналіз активів і пасивів підприємств сфери
послуг……………………………………………………………...................77
3.3. Оцінка доходів і витрат та оптимізація фінансових резуль-
татів підприємств сфери послуг………..…………………………..…..…..91
Висновки до розділу III………………………..…………………..…….99
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….101
СПИСОК НАУКОВИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ…….......104
ДОДАТКИ………………………………………………………………….110
ВСТУП
Актуальність теми. В умовах ринкових відносин в економіці України змінилися завдання бухгалтерського обліку. Насамперед він має забезпечити інформаційні потреби власника та інвесторів. Питання бухгалтерського обліку, його організації, формування показників звітності залишаються надзвичайно актуальними для підприємств різних форм власності, розмірів і видів діяльності. Серед них на особливу увагу заслуговують підприємства сфери послуг тому що більшість даних підприємств входять до числа малих підприємств України, розвиток яких є складовою соціально-економічної політики держави.
В останні роки проводилась активна законодавчо-нормативна робота зі спрощення системи оподаткування, обліку та звітності малих підприємств. Проте, нормативні документи з обліку та фінансової звітності мають певні недоліки та вимагають доопрацювання. Так, облік на підприємствах сфери послуг визначається Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), які в однаковому обсязі застосовуються середніми та великими підприємствами. Підставою П(С)БО є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності, призначені передусім для транснаціональних корпорацій, але не враховують особливості обліку на підприємствах сфери послуг.
Головна мета кожного підприємства – отримання високих фінансових результатів, у яких відображаються всі сторони діяльності: ефективність системи управління та контролю, рівень технології й організації діяльності. В умовах ринкової економіки зростає роль визначення фінансових результатів, їх значення для розвитку підприємств, оскільки змінюється порядок та обґрунтованість їх визначення. Тому дуже важливо правильно провести та організувати аналіз господарської діяльності та фінансових результатів відповідно до особливостей галузі в якій підприємство здійснює господарську діяльність.
Значний внесок у розвиток і вдосконалення обліку й аналізу фінансових
результатів в Україні зробили провідні вчені М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, С.Ф. Голов, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, Г.М. Давидов, В.І. Єфіменко, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47 Інше на тему: Магістерська робота Організація фінансового обліку і аналізу господарської діяльності на підприємстві сфери послуг

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок