Головна Головна -> Інше українською -> Аудит -> Класифікатор основних фондів

Класифікатор основних фондів

Назва:
Класифікатор основних фондів
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
11,17 KB
Завантажень:
304
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Класифікатор основних фондів
Код КОФ | Назва
100000 | БУДIВЛI, СПОРУДИ, ЇХ СТРУКТУРНI КОМПОНЕНТИ ТА ПЕРЕДАВАЛЬНI ПРИСТРОЇ
110000 | БУДИНКИ, БУДIВЛI
110100 | БУДИНКИ ЖИТЛОВI
110101 | Будинки та котеджі одно-, двоквартирні
110102 | Будинки багатоквартирні
110103 | Будинки житлові готельного типу
110104 | Гуртожитки
110105 | Будинки тимчасові житлові баз і таборів відпочинку, профілакторіїв, творчого відпочинку
110106 | Селища дачні з угіддями
110199 | Будинки та приміщення житлові інші
110200 | БУДИНКИ ТА БУДIВЛI НЕЖИТЛОВI
110201 | Склади та споруди виробничі універсальні одноповерхові
110202 | Склади та споруди виробничі універсальні багатоповерхові
110203 | Склади товарні, силоси і резервуари
110204 | Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні підземні
110205 | Склади, гаражі та споруди виробничі універсальні на воді
110299 | Склади та споруди виробничі універсальні інші
110300 | БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПIДПРИЄМСТВ ТОРГIВЛI, ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ ТА ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
110301 | Магазини
110302 | Споруди ринкові
110303 | Підприємства та установи громадського харчування
110304 | Приміщення складські та бази підприємств торгівлі та громадського харчування
110305 | Готелі та аналогічні споруди
110399 | Будинки та споруди підприємств торгівлі, громадського харчування та готельного господарства інші
110400 | БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ПРОСВIТНIХ I КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ I ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИДОВИЩНИХ ЗАХОДIВ
110401 | Бібліотеки, музеї та інші подібні споруди
110402 | Будинки культури, клуби, театри та кінотеатри
110403 | Будівлі для публічних показів і вистав
110499 | Будинки та споруди просвітніх і культурних установ і для проведення видовищ інші
110500 | БУДИНКИ ТА СПОРУДИ НАУКОВИХ ТА ПРОЕКТНО-ПОШУКОВИХ УСТАНОВ
110501 | Iнститути науково-дослідні (основна діяльність)
110502 | Будівлі науково-дослідних установ (обслуговувальна та допоміжна діяльність)
110503 | Будівлі проектно-пошукових установ (основна діяльність)
110504 | Будівлі обслуговувальних установ проектно-пошукових організацій
110599 | Будинки та споруди наукових і проектно-пошукових установ інші
10600 | БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ, ШКIЛ ТА ПОЗАШКIЛЬНИХ УСТАНОВ
110601 | Будівлі вищих навчальних закладів
110602 | Будівлі середніх навчальних закладів, училищ
110603 | Будівлі дошкільні
110604 | Установи позашкільні
110699 | Будинки та споруди для навчальних закладів, шкіл та позашкільних установ інші
110700 | ЛIКАРНI, ЗАКЛАДИ ЛIКУВАЛЬНО-ПРОФIЛАКТИЧНI ТА ОЗДОРОВЧI
110701 | Лікарні багатопрофільні і територіального обслуговування
110702 | Лікарні профільовані
110703 | Поліклініки, консультації та пункти медичного обслуговування
110704 | Станції медичного обслуговування
110705 | Аптеки
110706 | Санаторії, пансіонати
110799 | Лікарні, заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші
110800 | БУДИНКИ ТА СПОРУДИ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ, IНФОРМАЦIЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО I ФIНАНСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЗАКОРДОННИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ
110801 | Будинки та споруди органів державного управління
110802 | Будівлі підприємств інформаційно-обчислювального обслуговування
110803 | Будівлі фінансового обслуговування та закордонних представництв
110804 | Казарми збройних сил, міліції
110805 | Тюрми та слідчі ізолятори, виправні колонії
110806 | Будівлі для релігійної діяльності (церкви, каплиці, мечеті, синагоги тощо)
110807 | Крематорії, похоронні бюро, кладовища
110808 | Iсторичні пам’ятки та надмогильники
110809 | Пральні
110810 | Туалети
110899 | Будинки та споруди органів державного управління, інформаційно-обчислювального і фінансового обслуговування та закордонних представництв інші
120000 | БУДIВЛI ПРОМИСЛОВI I СПЕЦIАЛЬНI ТА IНЖЕНЕРНI СПОРУДИ
120100 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ АВТОМОБIЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ (КРIМ НАДЗЕМНИХ ЕСТАКАД)
120101 | Підприємства та установи автотранспортного обслуговування
120102 | Автовокзали
120103 | Дороги, вулиці, автостради
120104 | Споруди для вуличного освітлення і транспортної сигналізації
120199 | Будівлі та споруди автомобільного транспорту (крім надземних естакад) інші
120200 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ЗАЛIЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
120201 | Залізниці та колії
120202 | Вокзали, станції та споруди пасажирські
120203 | Депо та станції технічного обслуговування
120204 | Пункти технічного обслуговування залізничного транспорту
120205 | Будівлі та споруди служб управління залізницями
120206 | Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних служб
120299 | Будівлі та споруди залізничного транспорту інші
120300 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ПОВIТРЯНОГО ТРАНСПОРТУ
120301 | Аеропорти та споруди аеродромні
120302 | Будівлі та споруди управління повітряним транспортом
120303 | Будівлі та споруди обслуговувальних та допоміжних служб повітряного транспорту
120399 | Будівлі та споруди повітряного транспорту інші
120400 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ РIЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ
120401 | Порти, причали, вокзали річкові
120402 | Споруди з забезпечення судноплавства
120403 | Будівлі та споруди ремонтних і обслуговувальних виробництв річкового транспорту
120499 | Будівлі та споруди річкового транспорту інші
120500 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
120501 | Комплекс перевантажувальний морського порту універсальний
120502 | Порти, причали, склади, вокзали морські
120503 | Споруди із забезпечення управління морським судноплавством
120599 | Будівлі та споруди морського транспорту інші
120600 | ГРЕБЛI, ДАМБИ
120601 | Гребля із грунтових матеріалів та з залізобетонними водоперепускними спорудами для водосховищ
120602 | Дамба обвалована земляна або кам’яної викладки
120603 | Гребля залізобетонна
120609 | Греблі та дамби інші
120700 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ МIСЬКОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
120701 | Лінії та споруди трамвайно-тролейбусного транспорту
120702 | Депо і ремонтні підприємства міського електротранспорту
120703 | Дорога канатна
120704 | Фунікулер
120709 | Будівлі та споруди міського електричного транспорту інші
120800 | СПОРУДИ МЕТРОПОЛIТЕНУ
120809 | Споруди метрополітену інші
120900 | МОСТИ, АВТОЕСТАКАДИ НАДЗЕМНI, ТУНЕЛI, ПЕРЕХОДИ ПIДЗЕМНI ТА НАДЗЕМНI
120901 | Мости та естакади
120902 | Тунелі та підземні переходи
120909 | Мости, автоестакади надземні, тунелі, переходи підземні та надземні інші
121000 | СПОРУДИ ГIДРОТЕХНIЧНI ТА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
121001 | Акведуки
121002 | Канали магістральні зрошувальних систем
121009 | Споруди гідротехнічні та водного транспорту інші
121100 | СПОРУДИ IРИГАЦIЙНI, СПОРУДИ З УПРАВЛIННЯ ПОТОКАМИ ВОДИ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
121101 | Споруди водозабезпечення
121102 | Мережі стічних вод
121103 | Будівлі та споруди рибного господарства
121109 | Споруди іригаційні, споруди з управління потоками води та рибного господарства інші
121200 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ГIРНИЧОДОБУВНОГО I ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА
121201 | Будівлі та споруди підприємств нафтодобувної промисловості
121202 | Будівлі та споруди підприємств добувної газової промисловості
121203 | Будівлі та споруди підприємств з добування вугілля та сланцю
121204 | Будівлі та споруди підприємств торф’яної промисловості
121205 | Будівлі та споруди підприємств з добування і збагачення рудної сировини для виробництва чорних металів
121206 | Будівлі та споруди підприємств з добування рудної сировини кольорових металів
121207 | Будівлі та споруди промисловості рідкісних і дорогоцінних металів та алмазів
121208 | Споруди електростанцій та підприємств електро— і теплоенергетики
121209 | Споруди для хімічної і нафтохімічної промисловості та пов’язаних з ними виробництв
121210 | Будівлі та споруди для чорної металургійної і металопереробної промисловості (окрім виробництва машин та устаткування)
121211 | Будівлі та споруди підприємств машинобудування й інших підприємств обробної промисловості
121212 | Будівлі та споруди сільського господарства та виробництва
121213 | Будівлі та споруди для садівництва, виноградарства та лісівництва
121214 | Будівлі та споруди для занять спортом і відпочинку, рекреаційні споруди
121215 | Будівлі та споруди зі збирання та перероблення вторинних ресурсів
121299 | Будівлі та споруди гірничодобувного і промислового виробництва інші
121300 | СПОРУДИ IНЖЕНЕРНI IНШI, НIДЕ НЕ КЛАСИФIКОВАНI
121301 | Центри військові випробувальні
121302 | Полігони та стрільбища військові
121303 | Споруди військові інженерні фортифікаційні
121304 | Космодроми та ділянки для запуску супутників
121309 | Споруди інженерні інші
130000 | ПРИСТРОЇ ПЕРЕДАВАЛЬНI
130100 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ МАГIСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВIДНОГО ТРАНСПОРТУ
130101 | Трубопровід магістральний
130102 | Станції на магістральних трубопроводах
130103 | Споруди зв’язку на магістральних трубопроводах
130109 | Будівлі та споруди магістрального трубопровідного транспорту інші
130200 | БУДIВЛI ТА СПОРУДИ ЛIНIЙ ЗВ’ЯЗКУ I ПЕРЕДАЧ (ТЕЛЕВIЗIЙНI, РАДIО, ТЕЛЕГРАФНI, ТЕЛЕФОННI ТА IНШI)
130201 | Лінії та вузли зв’язку
130202 | Станції та системи телефонні
130203 | Станції, системи та споруди радіотелевізійного зв’язку
130204 | Будівлі та споруди магістральних і розподільчих ліній електропередач великої протяжності
130205 | Будівлі та споруди систем електрозабезпечення
130206 | Трубопроводи і кабелі локальні та допоміжні споруди
130207 | Лінії зв’язку і передач локальні та допоміжні споруди
130208 | Лінії електроживлення локальні та допоміжні споруди
130209 | Будівлі та споруди ліній зв’язку і передач інші
200000 | ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНI ТА ЛЕГКОВI АВТОМОБIЛI; МЕБЛI, ОФIСНЕ ОБЛАДНАННЯ; ПОБУТОВI ЕЛЕКТРОМЕХАНIЧНI ПРИЛАДИ ТА IНСТРУМЕНТИ; IНФОРМАЦIЙНI СИСТЕМИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНI ТА IНШI МАШИНИ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ IНФОРМАЦIЇ
210000 | ЗАСОБИ ТРАНСПОРТНI, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАНТАЖНI ТА ЛЕГКОВI АВТОМОБIЛI
210100 | АВТОМОБIЛI ЛЕГКОВI
210101 | Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згоряння об’ємом циліндра до 1000 см куб.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Інше на тему: Класифікатор основних фондів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок