Головна Головна -> Інше українською -> Аудит -> Магістерська робота Розглянути методи аналізу в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень,їх облікове обгрунтування

Магістерська робота Розглянути методи аналізу в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень,їх облікове обгрунтування

Назва:
Магістерська робота Розглянути методи аналізу в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень,їх облікове обгрунтування
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
75,06 KB
Завантажень:
98
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 
Вступ
Актуальність теми. Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль приділяється обліку та аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням,формується стратегічне прогнозування, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства.
Економічний аналіз - це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.
Основна мета магістерської роботи – розглянути методи аналізу в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень,їх облікове обгрунтування. У зв’язку з цим у магістерській роботі поставлені і вирішені такі задачі:
-вивчити і доцільно проаналізувати облікову політику діяльності підприємства, узагальнити систему прийняття управлінських рішень;
-окреслити необхідні напрями розробки пропозицій щодо прогнозування роботи суб’єкта господарювання;
-сформулювати конкретні висновки за предметом дослідження;
-обгрунтувати практично значимі пропозиції в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень.
Методи дослідження. У магістерській роботі використовувались такі методи:
- системний аналіз, який призначений для деталізації і розчленування об’єкта дослідження на окремі важливіші складові елементи;
- синтез, який застосовується для узагальнення розрізнених аспектів методики формування прибутку ;
- аналогія - для дослідження відповідності вітчизняної системи обліку і характерної для зарубіжної практики;
- інформаційне моделювання (уявне і матеріальне) - для забезпечення дослідження нормативно-довідковими матеріалами;
- абстрагування-для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії й практики організації системи облікового забезпечення формування прибутку;
- порівняння-для зіставлення даних підприємств у динаміці;
- групування-для визначення залежностей одних показників від інших;
- розрахунково-конструктивний – для обґрунтування пропозицій щодо формування прибутку;
- графічний-для наочного зображення результатів дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі узагальнено і критично проаналізовано основну наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження,обґрунтовано методику прийняття управлінських рішень.
Обсяг та структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаної літератури, додатків. Вона викладена на 137 сторінках, ілюстрована 7 таблицями, 14 рисунками та 7 додатками. Список літератури включає 70 найменувань.
У вступі викладено актуальність теми,основна мета,методи проведення дослідження,наукову новизну і її практичне значення.
У першому розділі ” Науково-теоретичні основи організації управлінського обліку ” розглядається економічна суть, роль обліку та управлінські аспекти господарської діяльності підприємства.
У другому розділі “ Облік та аналіз в системі розробки та прийняття управлінських рішень” досліджується методологія прийняття рішень, їх економічне обґрунтування. Окреслено основні напрями управлінського обліку у прийнятті раціональних рішень .
У третьому розділі “ Посилення впливу фінансового прогнозування на ефективність прийняття управлінських рішень ” розглядається економічне прогнозування, як необхідний і важливий науково-аналітичний етап процесу планування діяльності підприємства, прогнозуванню ефективних рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 Інше на тему: Магістерська робота Розглянути методи аналізу в системі прогнозування та прийняття управлінських рішень,їх облікове обгрунтування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок