Загрузка...
Головна Головна -> Інше українською -> Аудит -> Безкоштовно інша робота скачати: Застосування прогресивних форм і методів обліку

Загрузка...

Застосування прогресивних форм і методів обліку / сторінка 9

Назва:
Застосування прогресивних форм і методів обліку
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
16,00 KB
Завантажень:
46
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Спори про відшкодування збитків вирішуються загальним, арбітраж-ним або третейським судом. Проте дане положення не обмежує передбаченого зазначеним Законом права держав-них органів здійснювати контроль за діяльністю селянських (фермерських) господарств.
Рівноправність селянського (фермерського) господар-ства з іншими аграрними товаровиробниками дістає вияв, зокрема, в тому, що воно має право бути засновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, акціонерних товариств, інших об'єднань, кооперативів, спільних під-приємств із виробництва, переробки та реалізації сільсько-господарської продукції, які обслуговують агропромисловий комплекс, а також несільськогосподарських підприємств та організацій, в тому числі за участю іноземних партнерів, брати участь у створенні комерційних банків або бути їх членом.
Зміст "інституту правового регулювання членства в селянському (фермерському) господарстві" полягає в обо-в'язковості особистої трудової участі всіх його членів у процесі господарювання, в їх праві на участь в управлінні справами цього господарства, на оплату праці, укладення договору про спільну діяльність всіх його членів тощо.
Відповідно до Закону "Про селянське (фермерське) господарство" (ст. 29) діяльність господарства припиняє-ться в разі:
1) добровільної відмови голови господарства від земель-ної ділянки, наданої йому в користування, в тому числі від її оренди, а також при відчуженні земельної ділянки, що належить йому за правом приватної власності;
2) прийняття членами господарства рішення про припи-нення його діяльності;
3) ведення господарства переважно за рахунок праці найманих працівників;
4) використання землі не за її цільовим призначенням або способами, що призводять до зниження родючості грунтів, їх хімічного і радіоактивного забруднення, погір-шення екологічної ситуації;
5) несплати земельного податку, а також орендної плати у встановлені строки;
6) невикористання земельної ділянки для сільськогос-подарського виробництва протягом року від дня її надання;
7) вилучення земельної ділянки у встановленому зако-ном порядку для державних і громадських потреб;
8) визнання господарства неплатоспроможним (бан-крутом);
9) якщо немає жодного члена господарства або спад-коємця, який бажає продовжити його діяльність.
Рішення про припинення діяльності селянського (фер-мерського) господарства приймається районною (міською) Радою народних депутатів, а в разі його неплатоспромож-ності (банкрутства) — судом. Спори про припинення діяльності господарства вирішуються судом.
Вилучення або примусовий викуп у господарства землі у встановленому порядку для державних і громадських по-треб провадиться за його згодою після виділення йому відповідною Радою народних депутатів рівноцінної земель-ної ділянки, будівництва на новому місці організаціями, для яких відводиться ділянка, житлових, виробничих та інших будівель замість вилучених і відшкодування в пов-ному обсязі збитків включно з упущеною вигодою.
Майно господарства, яке припиняє свою діяльність, використовується насамперед для розрахунків з оплати праці найманих осіб, виконання зобов'язань перед бюдже-том, банком та іншими кредиторами. Решта майна зали-шається у спільній власності членів господарства або роз-поділяється між ними за домовленістю.
В разі припинення діяльності господарства до за-кінчення строку надання йому податкових пільг воно спла-чує до місцевого бюджету за весь період його діяльності суму податку, обчислену в повному розмірі, встановленому для господарства, за винятком тих випадків, коли земельна ділянка вилучається у встановленому порядку для держав-них і громадських потреб; господарство визнається непла-тоспроможним (банкрутом); немає жодного члена госпо-дарства або спадкоємця, який бажав би продовжити його діяльність.
Головна перевага системи внутрішньогосподарського контролю фермерських господарств – виявлення в оперативному порядку відхилень фактичних витрат від діючих норм використання матеріалів, заробітної плати та інших виробничих витрат, а також вияснення причин та вимір величини їх впливу на обсяг прибутку.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Інше на тему: Застосування прогресивних форм і методів обліку

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок