Головна Головна -> Інше українською -> Біологія -> Магістерська робота Біоекологічні особливості Betula pendula Roth. в умовах урбанізованого середовища (на прикладі міста Івано-Франківська)

Магістерська робота Біоекологічні особливості Betula pendula Roth. в умовах урбанізованого середовища (на прикладі міста Івано-Франківська)

Назва:
Магістерська робота Біоекологічні особливості Betula pendula Roth. в умовах урбанізованого середовища (на прикладі міста Івано-Франківська)
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
30,29 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Біоекологічні особливості Betula pendula Roth. в умовах урбанізованого середовища (на прикладі міста Івано-Франківська)
(кваліфікаційна робота для здобуття кваліфікації
бакалавр біології)


З М І С Т
ВстуП……………………………………………………………….. | 3
Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………... | 5
1.1. Аеротехногенне забруднення довкілля у містах та фітовітальність деревних рослин……………………………………. | 5
1.2. Адаптивні та деструктивні зміни деревних рослин за умов аеротехногенного забруднення середовища ……………………….. |
8
Розділ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……. | 18
2.1. Загальна характеристика території та методів дослідження …. | 18
2.2. Визначення площі листкових пластинок Betula pendula Roth. ….. | 23
2.3. Визначення рівня некротичного (дехромаційного) ураження листкової пластинки………………………………………………….. |
24
2.4. Визначення величини флуктуючої асиметрії листків берези. ... | 25
2.5. Спектрофотометричний метод визначення хлорофілу а, b
та каротиноїдів ………………………………………………………. |
26
2.6. Визначення суми фенольних сполук у рослинному матеріалі. . | 27
2.7. Статистична обробка результатів дослідження………………...
Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ…………………………………………………….. |
31
3.1. Морфометричні особливості Betula pendula в умовах урбоекосистеми Івано-Франківська ………………………………… | 31
3.2. Фізіолого-біохімічні зміни Betula pendula в умовах урбоекосистеми Івано-Франківська (вміст фотосинтетичних пігментів та суми фенольних сполук) ………………………………. |
37
Висновки…………………………………………………………. | 41
Список використаної літератури……………………. | 43


ВстуП
Актуальність теми. Інтенсифікація антропогенного втручання у функціонування природних екосистем спричинює їх глибокі деструктивні зміни [1]. Найвідчутніший прояв цього процесу має місце в урбанопромислових комплексах, де забруднення довкілля сягає рівня екологічно значимого фактору [34]. Його хронічний вплив є лімітуючим для багатьох біологічних видів, особливо у випадках потрапляння у довкілля токсикантів, до яких організми еволюційно не пристосовані [8, 10]/
Вплив урботехногенних полютантів проявляється зміною інтегральних показників фітовітальності і формуванням пристосувально-захисних механізмів рослин. В основі адаптаційної здатності рослинних організмів до дії стресових чинників лежить зміна низки морфофізіологічних параметрів листків. Вони індикують ранні порушення біологічних систем навіть за незначних доз стресора, характеризують стан асиміляційного апарату рослин у досліджуваних умовах і є одними з найбільш інформативних показників якості середовища [8, 27, 10, 23].
У літературі наявні численні відомості щодо впливу урботехногенних полютантів на інтегральні показники фітовітальності. Мало висвітленими є особливості такого впливу на різних рівнях організації рослин, а також перспектива використання флоральних морфо-функціональних порушень як критеріїв якості середовища. Особливою рідкістю при цьому відзначаються публікації присвячені деревним видам. Між тим, саме деревні рослини, перебуваючи у тривалій експозиції в антропогенно трансформованих умовах середовища існування, володіють рядом переваг при індикації довготермінових тенденцій забруднення та, одночасно, виконують функцію природних бар’єрів на шляху аеротехногенних полютантів, що робить їх незамінними для оптимізації урбанізованого середовища. Тому доповнення та поглиблення існуючих уявлень щодо можливості використання деревних рослин для біоіндикаційних досліджень урбанізованих екосистем є актуальним завданням сучасної екології.
Одним із найбільш поширених представників дендрофлори у містах України є береза повисла (Betula pendula Roth.).
Метою роботи було проаналізувати окремі морфо-фізіологічні особливості листків Betula pendula в умовах урбаністичного навантаження Івано-Франківська та оцінити перспективу використання виявлених змін у практиці біоіндикаційних досліджень.
Для досягнення поставленої мети були визначені такі завдання:
1. оцінити вплив урбопромислового забруднення на фоліарні морфометричні показники Betula pendula (площу листкових пластинок, рівень некротизації та ступінь асиметричності листків);
2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Інше на тему: Магістерська робота Біоекологічні особливості Betula pendula Roth. в умовах урбанізованого середовища (на прикладі міста Івано-Франківська)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок