Головна Головна -> Інше українською -> Біологія -> Водна мікробіологія, або мікробіологія водойм

Водна мікробіологія, або мікробіологія водойм

Назва:
Водна мікробіологія, або мікробіологія водойм
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,09 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Водна мікробіологія, або мікробіологія водойм, як самостійна галузь г
ідробіології викристалізувалася в середині XX століття за


Водна мікробіологія, або мікробіологія водойм, як самостійна галузь гідробіології викристалізувалася в середині XX століття завдяки зусиллям і успіхам таких відомих дослідників як М. Г. Холодний, Л. Й. Рубенчик, А. Г. Родіна, С. І. Кузнецов, О. Є. Крісс, Г. Г. Вінберг, К. В. Горбунов та їх учнів.
Предметом досліджень цієї науки є мікроорганізми води і донних від-кладень поверхневих і підземних прісних, солонуватих та солоних водо-йм природного та штучного походження, які використовуються людиною . для забезпечення потреб водопостачання, рибництва, зрошування, енергетики, пароплавства, а також в лікувальних та рекреаційних цілях.
Тому сучасний етап розвитку мікробіології характеризується поєднанням кла-сичних, раніш апробованих підходів з розробкою нової стратегії поглиб-леного вивчення мікробної системи водойм на позаклітинному, клітин-ному, популяційному та ценотичному рівнях. Це дасть можливість одержати нові дані щодо закономірностей якісного і кількісного складу мікробних угруповань, їх взаємодії з іншими представниками біоти, біо-хімічної активності і ролі мікроорганізмів у процесах самоочищення во-дойм, покращення їх санітарного стану і органолептичних показників води.
Доцільність підготовки цього видання зумовлена відсутністю вітчиз-няних підручників з водної мікробіології і тим, що основні посібники цієї галузі були видані 20-50 років тому і стали біб-ліографічною рідкістю. До книги включені класичні методи, методики, розроблені або модифіковані авторами видання впродовж багаторічних власних досліджень, а також розробки інших фахівців, опубліковані в періодичних виданнях і монографіях.
Автор має надію, що ця книга стане у нагоді для підготовки фахі-вців в галузях гідробіології, екології, водної і санітарної мікробіології, рибництва, а також при плануванні і проведенні системних моніторинго-вих досліджень на водоймах, з метою розробки стратегії їх оздоровлення, збереження і раціонального використання.


Біохімічна активність мікроорганізмів води
Активність процесу амоніфікації. Процес амоніфікації є показни-ком інтенсивності мінералізації органічних речовин. Істинна актив-ність амоніфакації визначається за різницею вмісту аміачного азоту у воді на час проведення дослідів (контроль) і в ізольованій пробі води, витриманій у водоймі протягом 3 діб. Проба води з кожної окремої водойми повинна бути профільтрована через складений удвічі густий капроновий газ для можливо повного звільнення від фіто- і зоопланктону.
Активність процесу нітрифікації. Відомо, що нітрифікація є двохстадійним процесом і може бути істотним джерелом поповнення запасів азоту у водоймах. У той же час, завдяки фізіологічним особли-востям мікроорганізмів-збудників, активність процесів нітрифікації тісно пов'язана з екологічними умовами водойм і їхнім забрудненням. Перша фаза нітрифікації — окислювання аміачного азоту, у результаті чого в середовищі підвищується вміст нітритів (солей азотистої кис-лоти). Друга фаза нітрифікації — це процес окислювання нітритів у нітрати (солі азотної кислоти). Як правило, у сильно забруднених во-доймах і в деяких рибоводних ставках, протягом вегетаційного сезону спостерігається зниження інтенсивності процесів нітрифікації, а най-частіше і повне їх згасання.
Нітрити, що накопичуються в результаті мікробіологічного окис-лювання, можуть переходити в нітрати мікробіологічним чи хімічним шляхом, а також частково використовуватися водоростями й іншими представниками біоти. Тому при вивченні активності бактеріальної нітрифікації у водній товщі водойм можна обмежитися лише визна-ченням інтенсивності першої фази. При цьому проби відбирають і об-робляють так само, як і у випадку визначення активності амоніфікації. Як "енергетичну" речовину при визначенні потенційної актив-ності процесу нітрифікації використовують сірчанокислий амоній (NH4)2SO4. Наважки цієї речовини можуть бути приготовлені заздалегідь і зберігатися протягом тривалого часу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Водна мікробіологія, або мікробіологія водойм

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок