Головна Головна -> Інше українською -> Біологія -> Магістерська робота Біоіндикаційна перспективність деяких видів роду Acer L. в умовах міських екосистем (на прикладі міста Івано-Франківська)

Магістерська робота Біоіндикаційна перспективність деяких видів роду Acer L. в умовах міських екосистем (на прикладі міста Івано-Франківська)

Назва:
Магістерська робота Біоіндикаційна перспективність деяких видів роду Acer L. в умовах міських екосистем (на прикладі міста Івано-Франківська)
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
29,72 KB
Завантажень:
126
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Біоіндикаційна перспективність деяких видів роду Acer L. в умовах міських екосистем
(на прикладі міста Івано-Франківська)
(кваліфікаційна робота для здобуття кваліфікації
бакалавр біології)
З М І С Т
ВстуП……………………………………………………………….. | 3
Розділ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ………………………………... | 5
1.1. Основні принципи методу біоіндикації ……………………….. | 5
1.2. Стан фотосинтетичної системи деревних рослин в умовах антрпогенного стресу: адаптивне значення і перспектива використання в практиці біоіндикаційних досліджень …………... |
8
1.3. Порушення процесів мікроспорогенезу як критерій якості навколишнього середовища ………………………………………… | 13
1.4. Морфологічні зміни деревних рослин в умовах урбанізованих екосистем ……………………………………………………………... | 16
Розділ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ……. | 19
2.1. Загальна характеристика території та методів дослідження …. | 19
2.2. Визначення розмірів листкової пластинки ……………………. | 26
2.3. Йодний метод визначення стерильності пилкових зерен ……. | 27
2.4. Визначення вмісту пластидних пігментів у листках………….. | 28
2.5. Статистична обробка результатів дослідження………………... | 29
Розділ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ…………………………………………………….. | 32
3.1. Зміна фоліарних морфометричних показників представників Acer L. в умовах урбанізованого середовища ……………………… | 32
3.2. Чутливість чоловічого гаметофіту Acer platanoides L. та Acer negundo L. до дії урботехногенних чинників ……………………… | 34
3.3. Стан фотосинтетичної системи представників Acer L. в умовах урботехногенного пресингу ………………………………… | 36
Висновки…………………………………………………………. | 40
Список використаної літератури……………………. | 42


ВстуП
Розвиток міст пов’яза-ний із формуванням особливого урбанізованого довкілля з комплексом екологічних чинників, які негативно впливають на біоценотичний покрив та здоров’я людей [1, 32, 35] Тому є важливим питання оцінки рівня екологічної трансформованості територій та глибини впливу урбогенних факторів. Вдосконалення системи біомоніторингу урбоекосистем через пошук та впровадження у практику досліджень інформативних високочутливих біомаркерів забруднення набуває зараз особливої актуальності.
Особливою біоіндикаційною цінністю характеризуються деревні рослини, що безпосередньо входять в комплекси озеленення міст [8, 33, 35]. Тому доповнення існуючих уявлень щодо можливості використання дендрологічних показників для біоіндикаційних досліджень урбанізованих екосистем є актуальним завданням сучасної екології.
Метою роботи було дослідити на різних рівнях організації біоіндикаційну перспективність деяких видів роду Acer L. (Acer platanoides L. та Acer negundo L.) в умовах урбоекосистеми Івано-Франківська.
Відповідно до мети були визначені наступні завдання:
1. проаналізувати зміну морфометричних показників Acer platanoides L. та Acer negundo L. під впливом урбаністичного навантаження;
2. дослідити вплив урботехногенних факторів на стан чоловічого гаметофіту Acer platanoides L. та Acer negundo L.;
3. дослідити стан фотосинтетичної системи Acer platanoides L. та Acer negundo L. в умовах урбоекосистеми Івано-Франківська;
4. оцінити інформативність аналізованих параметрів Acer platanoides L. та Acer negundo L. для практики біоіндикаційних досліджень на урбанізованих територіях.
Об’єкт дослідження – чутливість Acer platanoides L. та Acer negundo L. до дії урботехногенних чинників на молекулярному, клітинному та оранному рівнях організації.
Предмет дослідження – стан чоловічого гаметофіту, біохімічні, та морфологічні показники рослин.
Структура роботи. Бакалаврська робота викладена на 47 сторінках друкованого тексту, містить 2 таблиці та 8 рисунків, в тому числі мікрофото. В роботі використані матеріали наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та дані експериментальних досліджень. Перелік цитованої літератури складає 62 найменування (у тому числі 56 – кирилицею, 4 – латиницею і посилання на електронні ресурси).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Інше на тему: Магістерська робота Біоіндикаційна перспективність деяких видів роду Acer L. в умовах міських екосистем (на прикладі міста Івано-Франківська)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок