Головна Головна -> Інше українською -> Бухгалтерський облік -> Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку

Назва:
Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
28,70 KB
Завантажень:
2178
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Облік статутного капіталу

Рахунок 40 “Статутний капітал” призначено для обліку та узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу підприємства.

За кредитом рахунку 40 “Статутний капітал” відображається збільшення статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення). Сальдо на цьому рахунку повинно відповідати розміру статутного капіталу, який зафіксовано в установчих документах підприємства.

Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу по кожному засновнику, учаснику, акціонеру тощо.

Рахунок 41 “Пайовий капітал” призначено для обліку і узагальнення інформації про суми пайових внесків членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки та інших підприємств (далі товариства), що передбачені установчими документами.

Пайовий капітал – це сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для здійснення його господарсько-фінансової діяльності.

Аналітичний облік по рахунку 41 “Пайовий капітал” ведеться за видами капіталу.

Рахунок 42 “Додатковий капітал” призначено для узагальнення інформації про суми, на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума дооцінки активів та вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб, та інші види додаткового капіталу.

За кредитом рахунку 42 “Додатковий капітал” відображається збільшення додаткового капіталу, за дебетом – його зменшення.

Рахунок 43 “Резервний капітал” призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 “Резервний капітал” відображається створення резервів, за дебетом – їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за його видами та напрямками використання.

Рахунок 43 “Резервний капітал” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків: за кредитом з дебетом рахунків:

40 “Статутний капітал” 42 “Додатковий капітал”

44 “Нерозподілені прибутки 44 “Нерозподілені прибутки

(непокриті збитки)” (непокриті збитки)”

67 “Розрахунки з учасниками”

Будь-яке підприємство діє на підставі власного статуту, в якому обов’язковою умовою є розмір статутного капіталу.

До статутного капіталу відносять кошти внесені засновниками та власниками, а також вартість майна, яке ними вкладено. Статутний капітал на протязі існування підприємства може збільшуватись за рахунок додаткових внесків та майна.

Для того, щоб підприємство краще функціонувало внесення коштів у статутний фонд дає можливість поновлювати основні та обігові кошти.

КП “Казка” за перше півріччя 2001 року збільшило статутний капітал з 34,4 тис. грн. на початку року до 54,6 тис. грн. на кінець півріччя, отже статутний капітал зріс на 20,2 тис. грн.

За рахунок додаткових внесків було закуплено нове обладнання для розширення виробництва і введення нових технологій.

Облік основних засобів

Рахунок 10 “Основні засоби” призначено для обліку і узагальнення інформації про наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансового лізингу об’єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів.

До основних засобів належать матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів і послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби визначені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби).

За дебетом рахунку 10 “Основні засоби” відображається надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих) основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта; сума дооцінки вартості об’єкта основних засобів, за кредитом – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта основних засобів, скма уцінки основних засобів.

Рахунок 10 “Основні засоби” має такі субрахунки:

101 “Земельні ділянки”

102 “Капітальні витрати на поліпшення земель”

103 “Будинки та споруди”

104 “Машини та обладнення”

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Інше на тему: Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок