Головна Головна -> Інше українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Послідовний доступ

Послідовний доступ

Назва:
Послідовний доступ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
3,19 KB
Завантажень:
170
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Лабораторна робота
Тема:
 
Файли.
Послідовний доступ.


Мета роботи: вивчення засобiв мови Сi для обробки файлiв за допомгою послідовного доступу.
Завдання 1: Сформувати файл, що містить інформацію про книги за таким зразком: прізвище автора, назва, рік видання. Використовуючи сформований файл, знайти назви книг даного автора, рік видання. Прізвище автора ввести з клавіатури.
Короткі теоретичні відомості:
Файлом називаїться будь-яка iнформацiя, записана в зовнiшню
(магнiтну) пам'ять. Обмiн даними мiж оперативною та магнiтною пам'яттю вiдбуваїться через спецiально вiдведену для цього частину оперативноє пам'ятi, яка називаїться буферною.
При використаннi файлiв обов'язковими атрибутами програми є:
оголошення, функцiє вiдкриття та закриття файлу, а також функцiє
вводу-виводу. Оголошення файлiв виконуїться так:
FILE *f1,*f2,...,*fn;
Тут *f1,...,*fn -вказувачi на файли, одночасно можна оголосити n
файлiв. Кожному файлу вiдповiдаї свiй вказувач, ця вiдповiднiсть
встановлюїться в момент вiдкриття файлiв.
Нижче приведенi основнi функцiє для роботи з файлами.
f1=FOPEN("iф","тип"); - вiдкриття файлу з iменем iф, призна-
чення йому вказувача f1. Iм'я файлу складаїться з назви та розши-
рення, роздiлених крапкою. Назва може мати до 8-ми лiтер. Розши-
рення маї довжину до трьох букв i в файлах, утворених користува-
чем, необов'язкове. Для задання типу служать символи: r - зчиту-
вання з файлу, w - запис у файл, a - доточування файлу. Функцiя
повертаї значення NULL, якщо при вiдкриттi сталася помилка.
FCLOSE(f1,...,fn); - закриття файлiв. В момент закриття вiд-
буваїться запис у файл залишку буферноє пам'ятi, якщо вiн був
вiдкритий для запису.
FSEEK(f1,n,k); - прямий доступ до файлу, встановлення вказува-
ча файлу, на який вказуї f1. При вводi-виводi контролюїться поточний номер байта, який саме вводиться чи виводиться, вказувачем файлу (лiчильником номера байта в файлi, не путати з вказувачем на файл). Параметр n визначаї на скiльки байтiв слiд змiстити цей вказувач. Параметр k задаї початкову позицiю, вiд якоє потрiбно перемiстити вказувач, вiн може приймати значення:
0 - вiд початку файлу, 1 - вiд поточноє позицiє, 2 - вiд кiнця файлу.
a=FGETC(f1); - читання одного символа з файлу, на який вказуї
f1, присвоїння його значення змiннiй a типу int або char.
FPUTC(a,f1); - запис у файл iз вказувачем f1 одного символа.
FGETS(*s,size,f1); - читання з файлу, на який вказуї f1, рядка
символiв довжиною size байт, який закiнчуїться нулем ('\0'), по-
мiщення цього рядка в оперативну пам'ять, починаючи з адреси s
типу char.
FPUTS(*s,f1); - занесення в файл iз вказувачем f1 лiтерного
рядка, який закiнчуїться нулем i який знаходиться в оперативнiй
пам'ятi, починаючи з адреси s типу char.
FREAD(*r,size,N,f1); - читання з файлу, на який вказуї f1, N
записiв - рядкiв фiксованоє довжини, кожний з яких займаї size
байт, i занесення єх в оперативну пам'ять, починаючи з адреси r.
Записи в файлi повиннi закiнчуватися символом повернення каретки, кiнець рядка, тощо.
FWRITE(*r,size,N,f1); - занесення записiв у файл.
FSCANF(f1,"сф",саз); - форматоване введення, читання з файлу,
який маї вказувач f1, даних, перетворення єх типiв вiдповiдно до
списку форматiв сф i занесення в оперативну пам'ять, задану спис-
ком адрес змiнних саз.
FPRINTF(f1,"сф",сiз); - форматоване виведення, занесення в
файл змiнних, заданих списком сiз.
Всi функцiє читання файлу повертають значення EOF або NULL,
якщо був досягнений кiнець файлу.
Один i той самий файл, створений засобами мови Сi, може бути
використаний для вводу-виводу посимвольно, у виглядi лiтерних
рядкiв змiнноє або фiксованоє (записiв) довжини та форматованих даних. При форматованому вводi-виводi та вводi-виводi записiв
вiдбуваїться перетворення числових даних у лiтернi i навпаки.
Незалежно вiд типiв даних, занесених у файл засобами мови Сi, на магнiтний диск записуються данi лiтерного типу (ASCII-коди).
Програма:
# include <stdio.h>
# include <stdlib.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Інше на тему: Послідовний доступ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок