Головна Головна -> Інше українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Засоби підтримки процесів надбання знань і умінь при опануванні реляційної алгебри та реляційного числення

Засоби підтримки процесів надбання знань і умінь при опануванні реляційної алгебри та реляційного числення

Назва:
Засоби підтримки процесів надбання знань і умінь при опануванні реляційної алгебри та реляційного числення
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
6,75 KB
Завантажень:
255
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
ЗАСОБИ ПІДТРИМКИ ПРОЦЕСІВ НАДБАННЯ ЗНАНЬ І УМІНЬ ПРИ ОПАНУВАННІ РЕЛЯЦІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ
Аннотація
У статті розглянуті питання ренінжинірингу операцій реляційної алгебри в в код мовою SQL з метою полегшення процесу засвоєння реляційної алгебри студентами комп’ютерних напрямів освіти. Також розглянуті основні етапи створення програмного продукту та приклади її роботи.
Постановка проблеми та її зв’язок з навчально-практичними задачами. Реляційна модель даних є основною в сучасних СУБД. Мови представлення структурних елементів моделі та маніпулювання ними є невід’ємною складовою будь-якої моделі даних. В реляційній моделі даних (РМД) мовами маніпулювання даними є, зокрема, мова реляційної алгебри (РА) і мова реляційного числення (РЧ) [1]. Вони, як і структура РМД, побудовані на формальному математичному базисі і послужили теоретичним підґрунтям для створення мови SQL. Але, на відміну від SQL, вони не підтримуються сучасними СУБД, тому засвоєння матеріалу з мов РА і РЧ не є активним, тобто вони вивчаються, в основному, на лекційних заняттях. Під час виконання лабораторних робіт студентам, як правило, пропонується реалізація операцій РА засобами мови SQL [2,3]. Це, призводить до того, що знижуються рівень засвоєння теоретичної основи реляційних баз даних. Оскільки студенти з ком’ютерних напрямів освіти мають відчувати внутрішні механізми операцій в РМД, тому створення засобів та інтелектуальних інформаційних технологій підтримки активного засвоення реляційної алгебри та реляційного числення студентами комп’ютерних напрямів освіти є актуальною.
Огляд публікацій та аналіз невирішених питань. Одним із підходів до розв’язання наведеної задачі є створення інтерпретаторів мов реляційної алгебри і реляційного числення для виконання лабораторних робіт з організації баз даних. В [1] наведена інформація, що у перших реляційних СУБД мовами маніпулювання як раз і були мові РА або РЧ, але з часом „стандартною” стала мова SQL, за допомогою якої виконуються лабораторні роботи з опанування РА і РЧ [2,3], знання яких необхідні при оптимізації схем виконання запитів, реплікацій, тощо. в розподілени. Основна ідея проекту полягає в доповненні реляційної СУБД такими засобами маніпулювання даними, як мови реляційної алгебри і реляційного числення із можливістю взаємного перетворення, а також перетворенням у скрипти мови SQL та навпаки. Основні проблеми, що потребують вирішення в процесі роботи, пов’язані із забезпеченням взаємодії між різними мовами маніпулювання даними, тому що інтерпретатори мов РА і РЧ будуть реалізуються програмними модулями, а SQL є „внутрішньою” мовою СУБД. Оскільки у більшості сучасних СКБД діагностика помилок в SQL - програмах не розвинута, то потрібно буде розробити розвинуті засоби виявлення помилок граматичного розбору як для РА і РЧ, так і для SQL-коду.
Метою даного дослідження є підвищення ефективності навчального процесу при викладанні реляційної моделі даних та реляційної алгебри у дисциплінах,пов’язаних з базами даних. Для досягнення означеной мети необхідно розв’язати такі задачи:
Скласти формальну граматику реляційної алгебри.
Розробити загальну схему реалізації інтерпретатора РА.
Визначити лексеми мови РА та розробити або обрати із існуючих лексичний аналізатор.
розробити або обрати із існуючих синтаксичний аналізаторзпрограмувати додаткові програмні засоби, що підвищують ефектиность роботи інтерпретатора.
Розробити методичні матеріали щодо проведення лабораторних робіт з тематики, яка стосується реляційної алгебри.
Результати досліджень. Реляційна алгебра Кодда [1], для вивчення якої було розроблено програмний продукт, складається з набору операторів, що використовують відношення як операнди і повертають відношення як результат. Кодд визначив так звану "початкову" алгебру - набір з восьми операторів, що становлять дві групи, по чотири оператори в кожній:
Перша група – “Операції над множинами”: об'єднання, переріз, віднімання (різниця), декартовий добуток.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Інше на тему: Засоби підтримки процесів надбання знань і умінь при опануванні реляційної алгебри та реляційного числення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок