Головна Головна -> Інше українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Оператори циклу. Середовище програмування Turbo Pascal 7.0

Оператори циклу. Середовище програмування Turbo Pascal 7.0

Назва:
Оператори циклу. Середовище програмування Turbo Pascal 7.0
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
4,38 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
Оператори циклу. Середовище програмування Turbo Pascal 7.0


З М І С Т
1. Оператори циклу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1. Команда циклу з параметром (for) . . . . . . . . . . . . . 3
1.2. Команда циклу з передумовою (while) . . . . . . . . . . . 4
1.3. Команда циклу з післяумовою (repeat) . . . . . . . . . . . 6
2. Середовище програмування Turbo Pascal 7.0 . . . . . . . . . . . . 7
1. Оператори циклу.
Цикл — це процес виконання певного набору команд деяку кількість разів. Цикл реалізують або за допомогою конструкції if–goto, або, що значно ефективніше, за допомогою команд циклу. Є три види команд циклів: з параметром, з передумовою та з післяумовою.
1.1. Команда циклу з параметром (for)
Розглянемо команду циклу з параметром – for. Є два різновиди команди for. Розглянемо перший:
for < параметр >:=<вираз 1> to <вираз 2> do <команда 1>;
Тут параметр — це зміна цілого, символьного, логічного або перерахованого типу, а вирази 1 і 2 задають початкове та кінцеве значення параметра.
Дія команди. Параметрові циклу присвоюється значення виразу 1. якщо це значення менше-рівне, ніж значення виразу 2, то виконується команда 1. Після виконання команди 1 значення параметра автоматично збільшується на 1 і знову порівнюється зі значенням виразу 2 і т.д. Коли значення параметра стане більшим, ніж значення виразу 2, то виконується наступна після циклу команда.
Приклад. Нехай s=0. Після виконання команди циклу
for i:=4 to 6 do begin s:=s+і; z:=2*i end;
зміна s набуде значення 0+4+5+6=15, а зміна z — 12.
Розглянемо другий різновид команди циклу for:
for < параметр >:=<вираз 1> downto <вираз 2> do <команда 1>;
Ця команда діє як попередня, але крок зміни параметра є -1.
Приклад. Нехай s=0. після виконання команди циклу
for i:=6 downto 4 do begin s:=s+і; z:=2*i end;
зміна s набуде значення 0+6+5+4=15, а зміна z— 8.
Значення параметра в середині циклу змінювати не можна.
Приклад. Побудувати таблицю відповідності між унціями та грами, якщо 1 унція = 28,353495 г. Початкове значення кількості унцій (uncia), крок зміни (krok) цього значення та кількість рядків (kil) у таблиці задати самостійно у режимі діалогу.
program Mira;
uses Crt;
const line=’-------------------’;
var uncia, gramy, krok: real; i, kil: integer;
begin
clrscr;
write (‘Введіть початкове значення, крок зміни та’);
writeln(‘кількість рядків у таблиці’);
readln(uncia, krok, kil);
writeln; {Формуємо порожній рядок}
writeln(line); {Формуємо заголовок таблиці}
writeln(’Унції Грами’);
writeln(line);
for i:=1 to kil do {Виводимо таблицю на екран}
begin
gramy:=28.353495*uncial;
writeln(uncia:5:2,’ ’, gramy:10:6);
uncia:=uncia+krok;
end;
writeln(line); readln
end.
1.2. Команда циклу з передумовою (while) має вигляд
while < логічний вираз > do <команда 1>;
Дія команди. Доки значення логічного виразу істинне, виконується команда 1. Істинний логічний вираз описує умову продовження процесу виконання команди циклу.
Приклад. Нехай змінні x, s мають значення х=4, s=0. Після виконання команди
while x<=8 do begin s:=s+x; x:= x +1 end;
вони набудуть значень s=4+5+6+7+8=30, x=9
Приклад. Вивести таблицю чисел від 20 до 30, їхні квадрати та куби за допомогою команди можна while так:
i := 20;
while i <= 30 do
begin
writeln(i:4, i*i:6, i*i:8);
i :=i+1
end;
Приклад. Визначити дійсне додатне число а, для якого виконується співвідношення а/2=0 в комп’ютерній арифметиці дійсних чисел. Таке число характеризує нижню додатну межу типу даних real.
program MinRealNumber;
uses Crt;
var a : real;
begin
clrscr;
a := 1;
while a/2>0 do a := a/2;
writeln(’a =’, a); {Відповідь: а = 2.9Е-39}
readln
end.
1.3. Команда циклу з післяумовою (repeat) має вигляд
repit < команди > until < логічний вираз >;
Дія команди. Команди виконуються в циклі, доки значення логічного виразу не стане істинним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Інше на тему: Оператори циклу. Середовище програмування Turbo Pascal 7.0

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок