Головна Головна -> Інше українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> VISUAL BASIC

VISUAL BASIC

Назва:
VISUAL BASIC
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
21,67 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Розділ 3. VISUAL BASIC
§ 1. ВСТУП ДО ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
1. Основні поняття. Технологія роботи у середовищі Visual Basic базується на ідеях об'єктно-орієнтованого та візуального програму-вання. Ідея об'єктно-орієнтованого програмування полягає в інкап суляції (об'єднанні) даних і засобів їх опрацювання (методів) у тип який називається об'єктом. Прикладами об'єктів можуть бути елементи керування у вікні: кнопки, списки, текстові поля тощо. Середовище візуального програмування Visual Basic - це графічна автоматизована оболонка над об'єктно-орієнтованою версією мови Basic. Якщо у мові Basic структурними одиницями є дані та коман ди, то тут такою структурною одиницею є візуальний об'єкт, який називається компонентом. Автоматизація програмування досягаєть ся завдяки можливості переносити компонент на форму (у програ-му) з палітри компонентів і змінювати його властивості, не вносячи вручну змін до програмного коду.
Формою називають компонент, який володіє властивостями вікна Windows і призначений для розташування інших компонен тів. Компоненти служать для організації діалогу з користувачем. Це кнопки, списки, текстові поля, зображення, конструктор меню тощо. Вони відображаються на екрані під час виконання програми.
Проект — це сукупність файлів, з яких складається програма, створена в середовищі Visual Basic.
2. Інструменти середовища Visual Basic. Вікно середовища міс тить головне меню, панель інструментів, а також:
• палітру компонентів (ТооІВох);
• вікно властивостей об'єктів (Properties Window);
• вікно форми (Form);
• редактор коду (Code).
Усі ці засоби можна відкрити у разі потреби командами головного меню View => ТооІВох, View => Properties Window, View
=> Form та View => Code.
3. Головне меню та панель інструментів. Головне меню склада ється з таких команд (пунктів): File, Edit, View, Project, Format-Debug, Run, Query, Diagram, Tools, Add-Ins, Window, Help.
Меню File містить стандартні команди для роботи з файлам проекту. За допомогою цих команд можна створити новий прое# (New Project), відкрити чи закрити файл проекту (Open Projec , Remove Project), додати проект (Add Project), зберегти проект ч
форму (Save Project, Save Project As, Save Form.., Save Form.. As), роздрукувати вибрані файли проекту (Print) чи створити ехе-модуль (Make Project.exe).
Меню Edit містить стандартні команди для пошуку та заміни фраг-щента тексту (Find, Replace, Find Next), команди роботи з буфером (Copy, Cut, Paste тощо) тощо. У меню View знаходяться команди візуалізації елементів середовища. Меню Project містить команди керування проектом, зокрема команди додавання файлів до проекту (Add Form, Add Module тощо).
За допомогою команд меню Format можна вирівнювати компо-ненти відносно сітки та між собою (Align), задавати порядок відо-браження компонентів, які перетинаються (Order => Bring to Front, Order => Send to Back), змінювати розміри вибраного компонента (Make Same Size) і т.і.
Меню Debug призначене для налагодження проекту та пошуку помилок. Меню Run містить команди керування роботою програми (Run, Break, End, тощо). У меню Tools знаходяться команди для за-дання параметрів середовища.
Панель інструментів служить для розташування кнопок інстру-ментів. На ній можуть міститися кнопки всіх згаданих команд.
4. Палітра компонентів. Палітра компонентів розташована в окремому вікні (рис. 1). Щоб помістити компонент у центр вікна форми, двічі клацають на його піктограмі. Якщо потрібно роз-ташувати компонент десь на формі, клацають один раз на його піктограмі і обводять контур у потрібному місці форми. Вибраний компонент можна переміщати на формі, а також змінювати розміри, перетягуючи його маркери.
5. Вікно властивостей об'єктів. За допомогою вікна властивостей Можна задавати початкові значення властивостей об'єкта. Вікно інспектора об'єктів містить список компонентів поточної форми, а також дві закладки для властивостивостей: упорядковані за алфа-вітом (Alphabetic) та за призначенням (Categorized).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Інше на тему: VISUAL BASIC

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок