Головна Головна -> Інше українською -> Інформатика, комп'ютери, програмування -> Інтелектуалізація векторизуючих компіляторів для мікропроцесорів з довгим командним словом

Інтелектуалізація векторизуючих компіляторів для мікропроцесорів з довгим командним словом

Назва:
Інтелектуалізація векторизуючих компіляторів для мікропроцесорів з довгим командним словом
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
21,14 KB
Завантажень:
415
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інтелектуалізація векторизуючих компіляторів для мікропроцесорів з довгим командним словом
Розглядаються питання інтелектуалізації компіляції програм для мікропроцесорів з довгим командним словом. Розглянуто експертну систему оригінального век-то-ри-зую-чого компілятора. Наведено приклади інтелектуальних настроювань компілятора та можливостей інтелектуалізованого генератора коду. Розглядаються подальші перс-пек-тиви розвитку програмної системи.


Вступ
У зв'язку з бурхливим розвитком мікроелектроніки та мікропроцесорної тех-ніки зараз з'являється чимало роз-ро-бок мікропроцесорів (МП), що ма-ють архітектуру з довгим командним словом (ДКС), які інакше називаються суперскалярними МП. Залежно від принципу побудови процесора МП з ДКС можна умовно розділити на два класи за типом генерації машинного коду:
з оптимізацією послідовного ко-ду — МП виконують послідовну прог-раму внаслідок сумісності із ста-ри-ми моделями, але мають на кристалі внутрішню логіку для векторизації пос-лідовної машинної програми та її ви-конання;
з векторизованим кодом — МП виконують вже векторизовану ком-пілятором програму машинною мовою.
У першому випадку, наприклад МП Pentium [1, ], який є супер-ска-ляр-ним з довжиною командного слова два, функцію векторизації виконують кіль-ка мільйонів транзисторів, що дає пе-ре-ваги в сумісності коду, проте не-до-лі-ком є зниження ефективності і під-ви-щен-ня енергоспоживання. Компілятор ге-нерує оптимізований послідовний код [2], уникаючи складних інструкцій та розташовуючи певним чином еле-мен-тарні інструкції.
В другому випадку, наприклад МП ADSP-21060 [3], необхідний спе-ціа-лі-зований векторизуючий компілятор, що генерує векторизований машинний код. Часто такого компілятора з мови високого рівня немає і тому доводиться програмувати мовою асемблера [4]. Останнє стосується спеціалізованих МП, призначених для цифрової обробки сиг-налів (ПЦОС), а зараз і ПЦОС з ДКС. Відсутність векторизуючого ком-пі-лятора згубно позначається на про-су-ван-ні МП на ринку — перспектива прог-рамування на асемблері означає, що буде витрачений великий час і ре-сур-си на програмування, а у випадку пе-реходу на іншу платформу програму доводиться переписувати.
Розробка компілятора для певної серії МП проблеми не вирішує через великі відмінності в архітектурах різ-них МП та через тенденції до роз-роб-ки оригінальних МП на базі прог-ра-мо-ва-них логічних матриць (ПЛМ) для ок-ре-мих застосувань.
У статті розглядається побудова векторизуючого компілятора для МП ADSP-21060 [2], який може бути легко настроєний на інші моделі процесорів з архітектурою, що відрізняється від ADSP-21060. Векторизуючий ком-пі-ля-тор є основною частиною системи ав-то-матизації розробки програмного за-без-печення для МП з ДКС «Святогор».
Мета розробки системи «Святогор»
Досягнення сучасної електроніки дозволяють у домашніх умовах ство-рю-ва-ти складні цифрові пристрої на базі ПЛМ, зводячи розробку цифрового елект-ронного пристрою до написання прог-рами мовою VHDL [5] або Verilog та налагодження структури пристрою в інтерактивному середовищі, без необ-хід-ності купівлі цифрових інтегральних мікросхем та налагодження пристроїв за допомогою цифрових логічних ана-лі-заторів. Фірми-виробники Altera і Xilinx поставляють на ринок ПЛМ з кіль-кістю вентилів від двох тисяч до двох мільйонів. Характеристики таких ПЛМ дозволяють проектувати прист-рої, за функціональністю аналогічні ПЦОС провідних виробників Analog Devices та Texas Instruments, які за пі-ко-вою обчислювальною потужністю пе-реважають фабричні моделі. Пікова обчислювальна потужність особливо ве-лика в МП з ДКС, де вона прямо про-порційна довжині команди МП.
Пікова обчислювальна по-туж-ність не характеризує цілком швид-ко-дію процесора в реальних умовах. Швид-кодія значно знижується при не-об-хідності частих звертань до пам'яті або наявності ділянок, які не можуть бути векторизовані. Проте найбільшою проблемою є необхідність мати спе-ціаль-не програмне забезпечення — се-ре-довище розробки, що включає ком-пі-лятор, асемблер, складальник (лін-кер), набір системних бібліотек, на-ла-год-жувач, емулятор.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Інше на тему: Інтелектуалізація векторизуючих компіляторів для мікропроцесорів з довгим командним словом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок