Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ

ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ

Назва:
ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
67,89 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 
Шпаргалка
ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ
Культура — поняття має полісематичне значення: 1) вирощування;
2) обробка; 3) виховання, освіта (розумова та моральна); 4) ушану-вання. Має близько тисячі визначень. Уперше поняття культури вжив у сучасному значенні (відносно розумової діяльності, а не обробки землі) Ціцерон.
«Культура — це сукупність матеріальних та духовних цінностей, вироблених людством протягом усієї історії, а також сам процес тво-рення і розподілу матеріальних і духовних цінностей» (Н. Я. Горбач).
«Культура — це система життєвих сенсів особи, спільноти, що реа-лізується в засобах та результатах його діяльності» (А. К. Бичко).
«Культура — це те, що дає змогу внести у світ та особистість люд-ське значення, здатність користуватися багатовіковим досвідом розвит-ку людства, це механізм самосвідомості».
Культ (лат. сиііиз — ушанування) — 1) обов'язковий елемент усіх релігій, який полягає в особливих ритуалах, магічних обрядах, діях священнослужителів і віруючих з метою отримання підтримки від над-природних сил; 2) ушанування, звеличення когось (культ святих, культ особистості). Деякі дослідники визначають етимологію поняття куль-тури як культ Ора (Ура) — ушанування бога сонця (світла).
Культура — це надзвичайно складне явище, що пронизує букваль-но всі сфери життя та діяльності суспільства і людини.
Культура — це ядро, основа, «душа» суспільства, зокрема:—
матеріальні і духовні цінності людини;—
спосіб життєдіяльності людей;—
їхні взаємини;—
своєрідність життя націй і народів;—
рівень розвитку суспільства;—
інформація, що накопичується в процесі розвитку суспільства;—
сукупність соціальних норм, законів, звичаїв, традицій;—
релігія, міфологія, наука, мистецтво, політика;—
особлива знакова система і т. д. (В. А. Саприкін). Культура — це специфічний спосіб організації і розвитку людської життєдіяльності v продуктах матеріальної і духовної праці, системі соці-
альних норм і настанов, духовних цінностях, сукупності відносин люди-ни і природи (А. К. Бичко).
Культурологія (наука про культуру) — наука про найбільш загальні закони розвитку культури як системи зі складною внутрішньою структу-рою, яка перебуває в постійному розвитку і взаємозв'язку з іншими си-стемами та суспільством у цілому (В. А. Саприкін).
Типологія культури — є різні підходи в уявленнях про типологію культури: Ф. Ніцше визначає діонісійське (життєве і трагедійне) і апол-лонівське (споглядальне, світле, інтелектуальне) начала. Ідеал — у дося-гненні цих двох начал. О. Шпенглер визначає вісім типів культур: єгипет-ську, індійську, вавилонську, китайську, «аполлонівську», греко-римську, «магічну» (візантійсько-арабську), «фаустівську» (західноєвропейську).
У навчальному посібнику «Введение в культурологию» — М. Владос, 1995 р., за редакцією Є. В. Попова, визначено такі типи культур: 1) конфу-ціансько-даосистський; 2) індо-буддійський; 3) ісламський; 4) християнський.
Є історична типологія (за археологічною періодизацією): 1) первіс-на культура; 2) культура великих стародавніх цивілізацій: а) Стародав-нього Сходу; б) антична; в) середньовічна; г) епохи Відродження; ґ) Но-вого часу;д)сучасної епохи.
Українська культура є складовою слов'янського типу культури. Сформувалась на ґрунті давньої язичницької (трипільської, скіфської) та християнської матеріальної і духовної культур.
Методи вивчення культури: 1) хронологічно-історичний — тлума-чення явищ, фактів, подій культурно-творчого процесу в хронологічній процесуальній послідовності; 2) аналітично-хронологічний — тобто ви-користання аналітичного підходу для вивчення культур різних епох чи цивілізацій; 3) порівняльно-історичний — коли порівнюються й аналі-зуються в історичному розрізі явища, їхня сутність і^ роль у культурно-му процесі; 4) структурно-функціональний метод. Його суть полягає у структуризації об'єкта вивчення на частини та виявлення зв'язків і співвідносин між ними.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34 Інше на тему: ТЕОРІЯ КУЛЬТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок