Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> ПРОБЛЕМА ЕТИКИ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ

ПРОБЛЕМА ЕТИКИ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ

Назва:
ПРОБЛЕМА ЕТИКИ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
17,66 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ПРОБЛЕМА ЕТИКИ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ
Віра Киричок,
канд. пед. наук, ст, співробітник інституту проблем виховання АПН України
Одна з найважливіших гуманістичних ідей педагогічної спадщини В.Сухомлинського — визнання безумовної цінності людської особистості, її індивідуальності, неповторності внут-рішнього світу. Як справедливо зауважує педагог, не можна пізнати дитину, не люблячи, не поважаючи її гідності. Тільки та школа має майбутнє, яка поважає в * дитині Людину. Не випадково в багатьох працях видатний педагог знов і знову повертався до розгля-ду завжди актуального питання педагогічної етики, етики спілкування вчителя з учнями.
Особлива чутливість духовного світу вихованців потребує, на думку В.Сухомлинського, високої педа-гогічної культури педагога, великої тонкості засобів виховного , впливу. Василь Олександрович вважав чуйність важливим компонентом педагогічної й загальнолюдської культури і, навпаки, «емоційна тов-стошкурість» педагога може призвести до негатив-них наслідків у взаєминах з дітьми. Розмірковуючи над складним питанням про те, що ж означає хоро-ший учитель, В.Сухомлинський писав: «Це насампе-ред людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними, вірить у те, що кожна дитина може стати доброю людиною, вміє дружити з дітьми,, бере близько до серця дитячі радощі і прик-рощі, знає душу дитини, ніколи не забуває, що й сам був дитиною» (Сухомлинський В.О. Вибр. твори. У 5 Т. — К., 1977. — Т.4. — С.49). Іншою важливою відмінністю справжнього педагога, на думку видатно-го вчителя, є розуміння і відчуття, що «без знання на-уки про виховання працювати з ^'тьми неможливо». Василь Олександрович вважав, що виховання — це не викорінення недоліків, а зміцнення в дитині всього найкращого. Виховання здійснюється у взаємостосунках, в основі яких мають бути не влада і підкорення, а тільки повага і любов. Вихователь і вихованець пов'язані між собою: вихованець бажан-ням стати кращим, а вихователь — бачити вихован-ця кращим, ніж він є тепер. Таке ставлення педаго-га сприяє народженню у вихованця віри в себе, в можливість свого розвитку. Критерієм вихованості, за СУХОМЛКНСЬКИМ, є совість людини, її вміння бачи-
ти себе очима людей, оцінювати свою поведінку збо-ку. Це і породжує бажання стати кращим самому і приносити радість іншим. Створюючи радість для інших, людина відчуває гордість за себе, що і є най-важливішим стимулом виховання. Щоб виховати гу-манну людину, ставитися до дітей вихователь має гу-манно.
Доброта педагога — почуття великої відповідаль-ності за сьогодення і майбутнє дитини. Гуманізм Су-хомлинський визначав як справедливість, як поєд-нання поваги з відповідальністю. Справжня доброта не принижує гідності, а стверджує'прагнення бути добрим.
Суть виховання — вміння викликати в дитини оцінку, своїх вчинків, в яких відображається ставлен-ня до інших, до себе. Василь Олександрович вважав, що саме у перші роки навчання дитини в школі тре-ба вчити дітей співпереживати, виробляти у них уміння «перестраждати» стражданнями людськими». Важливо, щоб співпереживання втілювалось у життя. На думку В.Сухомлинського, головне завдання вчите-ля — створити у класі атмосферу доброти й відвер-тості, товариськості, взаєморозуміння й взаємодопо-моги, чуйності. Вчинки школярів за власним внутрішнім спонуканням є своєрідним критерієм дитячої чуйності, культури почуттів.
Ідея взаємодії в педагогічному колективі втілилась у роздумах вченого над змістом, формами та засоба-ми організації діяльності вчителя і його взаємин з. дітьми. В.Сухомлинський визначав людське спілкуван-ня як «надзвичайно широке, багатогранне задоволен-ня потреби людини в людині». А терміни «взаємовід-носини», «взаємодія», «стосунки» використовувалися ним як синоніми до поняття «спілкування».
Видатний педагог вважав педагогічно доцільним такі основні вимоги до організації взаємостосунків між учителем та його учнями, як духовність, духовна куль-тура, взаємоповага, доброзичливість, взаємна довіра.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Інше на тему: ПРОБЛЕМА ЕТИКИ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ З УЧНЯМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок