Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> КОНТРОЛЬНА РОБОТАз української і зарубіжної культури

КОНТРОЛЬНА РОБОТАз української і зарубіжної культури

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТАз української і зарубіжної культури
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
22,11 KB
Завантажень:
246
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з української і зарубіжної культури
2005


План
І. Феномен культури.
Поняття культури.
Матеріальна і духовна культура.
Функції культури. Культурний рівень.
Традиція культури.
Зв’язок культури із суспільством.
 
ІІ. Еволюція культури.
2.1. Принципи класифікації еволюції культури.
2.2. Основні етапи еволюції культури.


ВСТУП
Предмет педагогіки — виховна діяльність, що здійснюється в закладах освіти людьми, уповноваженими на це суспільством.
Виховання як суспільне явище зародилося з появою людини. Воно виникло з практичної потреби пристосу-вання підростаючого покоління до умов суспільного жит-тя і виробництва, заміни ним старших поколінь. Виховання здійснюється через засвоєння підростаючим по-колінням основних елементів соціального досвіду в про-цесі та в результаті залучення його старшим поколін-ням до суспільних відносин, системи спілкування і суспільне необхідної діяльності. Тому виховання має кон-кретно історичний характер.
Ці істотні особливості виховання чітко простежують-ся в кожній суспільно-економічній формації, відобра-жаючи рівень розвитку виробництва і характер вироб-ничих відносин. 3 розвитком суспільства, удосконален-ням знарядь і засобів праці, ускладненням відносин між людьми і розподілом між ними функцій у суспільному виробництві й управлінні накопичувалися знання та вміння, які передавалися наступним поколінням.
Психологічна наука взагалі – явище безпрецедентне, унікальне й універсальне. Важко знайти іншу подібну систему знань, яка була б такою ж рефлексивною, орієнтованою на розв’язання невичерпаного гносеологічного завдання “пізнати самого себе”. Доки існуватиме людина в індивідуальному, соціальному або планетарному вимірах, доти точитимуться дискусії навколо проблем узгодження у психології об’єктивного й суб’єктивного, ситуативного й типового, теоретичного і практичного, виявів “Я” та “не-Я”.
Для психології, як, імовірно, і для інших наук, актуальними лишаються теоретичні проблеми і фокус реалізації практичного надбання. А уточнення сфери впливовості й значущості дослідницьких висновків регламентує процес виникнення окремих галузей у системі психологічних знань.


І. ФЕНОМЕН КУЛЬТУРИ
1.1. Поняття культури
Термін "культура" вперше зустрічається в одному з творів знаменитого римського оратора Цицерона (45 р. до н.е.). Первісно він означав обробку ґрунту, його "культивування", тобто зміни у природі під впливом людини, на відміну від змін, викликаних природними причинами. Вже у цьому первісному змісті терміна було підкреслено важливу особливість культури – її людський фактор, висловлено ідею впливу людини та її діяльності на оточуючий світ. Як самостійна науко-ва категорія "культура" фіксується вперше у працях німецького юриста і С.Пуфендорфа (1632-1694). Він застосував цей термін для визначення різноманітних результатів діяльності людини.
У подальшому слово "культура" отримало ще більш узагальне-не значення, яке охоплювало собою сукупність створених людськими спільнотами традиційних благ і цінностей. У такому розумінні культура постає як створена людиною "друга природа", надбудована над природою первісною, як до певної міри окремий світ, створений люди-ною додатково до світу природного.
Таким чином, у найзагальнішому вигляді культура - це сукупний результат продуктивної діяльності людей. У вузькому, особистісному розумінні культура – це певні цінності та норми поведінки людини в соціальному і природному оточенні.
Культура є складним суспільним феноменом, який відігравав і продовжує відігравати величезну роль у життєдіяльності людини. Вона впливає на працю, побут, дозвілля, менталітет, спосіб життя як всього суспільства, так і окремої особистості. Багато пов'язаних з культурою проблем мають глобальний, міжнародний характер. Розвиток культури щільно пов'язаний з прогресом людства, його пер-спективами. Засвоєння культури – важлива запорука розвитку людської цивілізації, збереження загальнолюдських цінностей.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Інше на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТАз української і зарубіжної культури

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок