Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> інша робота на тему: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ / сторінка 3

Назва:
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Естетичні праці: «Просте на-слідування природі. Манера. Стиль» (1789), «Учення про колір» (1810).
Гідність — позитивна моральна якість, поняття моральної свідомості, в якому відображається уявлення про самоцінність людської особисто-сті, її моральну рівність з усіма іншими.
Готика — стиль в європейському середньовічному мистецтві, харак-теризувався символізмом, суворістю та витонченістю.
Гра — одна з головних і найдавніших форм естетичної діяльності, яка здійснюється заради неї самої і заради насолоди учасників та гляда-чів. За Й. Хейзінгою, гра — це заняття, що відбувається в певних межах місця і часу за добровільно прийнятими, але обов'язковими правилами, яке супроводжується почуттями напруження та радості й усвідомлен-ням наявності іншого, ніж буденність, буття.
Гріх — порушення заповідей, або інших релігійних законів; мета-форично — поганий вчинок.
Гріхопадіння — згідно з Біблією первородний гріх людства, пору-шення Адамом та Євою заборони Бога вживати плодів з дерева пізнан-ня добра та зла в Едемському саду.
Гумор — (англ.) особливий вид комічного, який поєднує глузування зі співчуттям до того, що уявляється смішним.
Дао — (кит. «шлях») абсолют, шлях речей, закон; центральне поняття даосизму.
Дао де цзін — «Книга про шлях та доброчесність», основний текст даосизму, де викладені етичні принципи цієї давньокитайської філо-софської традиції, яка згодом стала основою одноіменної релігії. Автор-ство «Дао де цзіну» приписується Лао Цзи (VI—V ст. до н. е.)
Де — (кит.) доброчесність; поняття даосизму, комплекс властивос-тей Дао, які людина може осягнути і втілити.
Девіантна поведінка — (від лат. «відхилення») поведінка, яка ви-знається невідповідною щодо норм і зразків, загальноприйнятих у пев-ному соціумі.
Декадентство — (від фр. «занепад») загальна назва течій у мистец-тві кінця XIX — початку XX ст. Одним з принципів декадентських на-прямів було гасло «мистецтво для мистецтва».
Демон — (грец.) у давньогрецькій міфології уособлення злої або (рідше) доброї сили, що може впливати на долю людини; в християнст-ві та інших релігіях — злий дух.
Деонтологія — (від грец. «належне») 1) розділ етики, який дослі-джує проблеми обов'язку та належного; 2) вчення про юридичні, про-фесійні, моральні обов'язки правила, поведінки медичного працівника по відношенню до хворого.
Дескриптивна етика — (від лат. «опис») галузь етики, яка викорис-товує конкретно-соціологічний та історичний аналіз для дослідження функціонування моралі у певному соціумі.
Десять заповідей, Декалог — згідно з Біблією заповіді, дані Богом Мойсею на горі Синай, релігійно-моральний кодекс, покладений в ос-нову іудаїзму та християнства.
Детермінізм — принцип, який проголошує причинну зумовленість всього, в тому числі вчинків людини, її волі, протилежний індетермінізму.
Джаз — вид музичного мистецтва, що склався у США наприкінці XIX ст. унаслідок поєднання елементів африканської та європейської му-зичних культур.
Джихад — (араб. «зусилля») одна з чеснот віруючих в ісламі, зу-силля у справі віри. Розрізняють великий джихад — духовне самовдос-коналення, та малий джихад (або газават) — війну з невірними.
Дизайн — (від англ. «задум, проект, креслення») термін, що позна-чає різні види проектування, яке передбачає поєднання функціональних та естетичних якостей предметного середовища. Вужче — художнє конструювання.
Диявол — (від грец. «брехун») у релігійних доктринах уособлення зла, злий дух, що підбурює людину до гріховних вчинків. Цей або подіб-ні образи відомі в іудаїзмі (Сатана), в християнстві, ісламі (Шайтан або Ібліс), в буддизмі (демон Мара), у слов'янській (чорт) та інших ре-лігіях.
Діанойя — термін давньогрецької філософії, здібність до мислення. В етиці Аристотеля і томізмі діаноетичні чесноти — це мудрість і роз-судливість.
Дідро Дені (1713—1784) — видатний французький мислитель-енциклопедист, теоретик мистецтва.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок