Головна Головна -> Інше українською -> Культура -> інша робота безкоштовно: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ / сторінка 6

Назва:
СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ
Тип:
Інше
Мова:
Українська
Розмiр:
20,64 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

Конфлікт моральний — ситуація морального вибору, в якій норми або цінності, що спонукають до обрання певної альтернативи, вступа-ють у протиріччя з нормами та принципами, які пов'язані з іншою аль-тернативою.
Конфуцій (Кун цзи) (552/551— 479 рр. до н. е.) — давньокитайський філософ, засновник конфуціанства. Етичні ідеали Конфуція — «золоте правило» (див.), принципи гуманності та сяо (синівської пошани), викла-дені його учнями в «Лунь юй» («Бесідах та судженнях»).
Коран — (араб. «читання») священна книга в ісламі, передана Алла-хом Мухаммеду через одкровення, основа етики ісламу. Див. Шаріат.
Критика художня — літературний жанр, завданням якого є роз-гляд, тлумачення й оцінка літературних та мистецьких творів.
Лао Цзи (VI—V ст. до н. е.) — давньокитайський філософ, заснов-ник даосизму. Йому приписується авторство «Дао де цзін», основного філофського, релігійного та етичного тексту даосизму.
Леонардо да Вінчі (1452—1519) — геніальний італійський худож-ник, винахідник, мислитель, теоретик мистецтва епохи Відродження. «Живописець, — пише Леонардо в «Книзі про живопис», — має спере-чатися та змагатися з природою».
Макіавеллі Ніколо (1469—1527) — видатний італійський філософ та політичний діяч. У праці «Володар» (вид. 1532) обґрунтовував спе-цифічність моралі у сфері політики. Див. Макіавеллізм.
Макіавеллізм — можливість застосування будь-яких (у тому числі й аморальних) засобів заради досягнення певної (передусім політичної) мети. Термін пов'язаний з принципом «мета виправдовує засоби», який обґрунтовував Н. Макіавеллі.
Маньєризм — стиль у мистецтві, що відзначається манірністю та прим-хливістю.
Маркс Карл (1818—1883) — видатний німецький мислитель, ідеолог комуністичного руху, обстоював соціальну природу людини, історич-ний характер моралі та естетичних цінностей. Твори: «Капітал» (у 4 т.).
«Масова культура» — явище культури кінця XIX—XX ст., ком-плекс поширюваних за допомогою засобів масової інформації художніх цінностей і потреб, які оцінюються фахівцями як низькопробні.
Метаестетика — галузь естетики, яка досліджує її методологічні та філософські проблеми.
Метаетика — філософська теорія моралі, яка намагається осмисли-ти сферу етичного, грунтуючись на засадах, нейтральних стосовно до будь-яких моральних і моральнісних переконань та принципів. Мета-етика протиставляється нормативній етиці (див.).
Мокша — (санскр.) реалізація, спасіння, духовне звільнення.
Мотив — внутрішня причина, підстава, привід для якої-небудь дії, вчинку, є одним з об'єктів морального оцінювання.
Музи — (грец. «мислячі») давньогрецькі богині поезії, науки та мис-тецтв.
Нагорна проповідь — проповідь Ісуса Христа, передана в Єванге-ліях (Мв. 5—7, Лк. 6). Основний зміст Нагорної проповіді — викладе-ний у формі заповідей блаженства новозавітний моральний закон.
Намір — задум, бажання зробити що-небудь, є об'єктом моральної оцінки.
Нірвана — (санскр.) кінцева мета буддійської практики, вихід із сан-сари, стан повної відсутності бажань і жаги життя.
Ніцше Фрідріх (1844—1900) — видатний німецький філософ, пред-ставник імморалізму, теоретик мистецтва. Основні праці, присвячені естетиці та етиці: «Народження трагедії з духу музики» (1872), «По той бік добра та зла» (1886).
Новий завіт — друга частина Біблії, складається з 4-х «Євангелій», «Діянь апостолів», «Послань апостолів» (22 книги) та «Одкровення Іоан-на Богослова» («Апокаліпсис»). Упорядкований в IV ст. Містить осно-ви християнської моралі.
Норма моральна — (від лат. «правило, взірець») форма моральної вимоги, яка виступає як елемент моральних відносин (норма поведінки, звичай) і як елемент моральної свідомості (заповіді, правила).
Нормативна етика — галузь етики, в якій обґрунтовуються певні моральні принципи та норми і формулюються приписи моральної пове-дінки.
Обов'язок — моральне завдання, що внутрішньо сприймається ін-дивідом як необхідність втілення певних етичних норм, принципів та ідеалів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Інше на тему: СЛОВНИК ТЕРМІНІВ І ПЕРСОНАЛІЙ З ЕТИКИ ТА ЕСТЕТИКИ

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок